Nawigacja

Aktualności

Kalendarz „Z myślą o Niepodległej” na rok 2022

Akcja „100 kalendarzy na stulecie Niepodległości" promująca kalendarz na 2022 r. rozpoczęła się 8 listopada 2021 r. o godz. 8.00. Dla pierwszych stu osób, które pojawiły się w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika przy ul. św. Jana 10 III p. przygotowaliśmy bezpłatny egzemplarz tego wydawnictwa.

W tym roku do akcji włączyły się również Muzeum Śląskie w Katowicach (które udostępniło na potrzeby projektu fotografie ze swoich zbiorów) oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. W każdej z tych instytucji również przygotowano po sto kalendarzy dla pierwszych stu osób.

W ciągu ostatnich czterech lat Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przygotował cztery edycje kalendarzy z serii „Z myślą o Niepodległej”. Na ich kartach przedstawiano najważniejsze wydarzenia z historii Górnego Śląska sprzed stu laty, które zaważyły na losach regionu i jego mieszkańców. W 2022 r. przypada setna rocznica przejęcia przez Polskę i Niemcy przyznanych im terytoriów Górnego Śląska. Z ziem Górnego Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego przyłączonych do II Rzeczypospolitej utworzono województwo śląskie, które stało się przemysłowym sercem odrodzonego kraju. Tym właśnie wydarzeniom poświęcone są karty kalendarza ściennego na 2022 r. Wydawnictwo jest ostatnim z serii kalendarzy „Z myślą o Niepodległej”, wydawanych od 2018 r. dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz kształtowania się jej granic i stanowi zamknięcie tego niezwykłego projektu.

W kalendarzu „Z myślą o Niepodległej” na 2022 r. wykorzystano archiwalne zdjęcia ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach oraz Muzeum Śląskiego.

Kwerenda i opisy: Aleksandra Korol-Chudy (OBEN IPN Katowice)

Projekt graficzny i skład kalendarza: Bartłomiej Dudek

Kalendarz ścienny "Z myślą o Niepodległej" to projekt o charakterze edukacyjnym, popularyzujący historię Górnego Śląska, związany z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz walką o włączenie regionu w jej granice. Zakłada powstanie pięciu kalendarzy ściennych na lata 2018-2022, czyli okres świętowania stulecia trzech powstań śląskich oraz oficjalnego przyłączenia części Górnego Śląska do Rzeczpospolitej. Kalendarz opracowywany jest przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach i wydawany przez Oddział IPN w Katowicach. Powstaje w oparciu o archiwalne fotografie pozyskiwane z muzeów, bibliotek, archiwów i zbiorów osób prywatnych, opatrzone komentarzem historycznym oraz w atrakcyjnej oprawie graficznej. Każdego roku na przełomie listopada i grudnia ma miejsce premiera kalendarza na przyszły rok kalendarzowy.

Pierwszy z kalendarzy z serii „Z myślą o Niepodległej” wydany został na rok 2018. Na kartach poszczególnych miesięcy przedstawiono postacie dwunastu działaczy, dążących do włączenia Górnego Śląska w granice odradzającej się Rzeczpospolitej. Wybór, ze względu na ogromną liczbę osób zaangażowanych w działalność narodową tamtego okresu, był niezwykle trudny. Autorzy kierowali się przy nim z jednej strony chęcią ukazania jak najszerszego spectrum postaci (robotnicy, lekarze, księża, dowódcy wojskowi etc.), jak również jakością i dostępnością ikonografii. Tym samym kalendarz miał wymiar symboliczny i był hołdem złożonym wszystkim tym, dzięki którym to co wydawało się dla wielu marzeniem nie do spełnienia, stało się faktem.

Kalendarz na 2019 rok przybliża wydarzenia, które rozegrały się na Górnym Śląsku w 1919 r. m.in. dotyczące I powstania śląskiego. Zawiera zdjęcia i opisy związane z czesko-polskim konfliktem o Śląsk Cieszyński.

Kalendarz na 2020 rok dotyczy wydarzeń, które rozegrały się na Górnym Śląsku w 1920 r. m.in. objęcie władzy na górnośląskim obszarze plebiscytowym przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku czy okoliczności wybuchu II powstania śląskiego i jego skutki.

Kalendarz na rok 2021 przybliża przebieg plebiscytu górnośląskiego z 20 marca 1921 roku oraz III powstania śląskiego.

Kalendarz na 2022 rok zamyka projekt „Z myślą o Niepodległej“. Na kartach kalendarza przedstawiono wydarzenia jakie miały miejsce na Górnym Śląsku w 1922 r., koncentrując się na procesie przejmowania wschodniej części Górnego Śląska pod administrację polską oraz towarzyszących temu uroczystościach.

do góry