Nawigacja

Aktualności

Koncert „Wielki Polak – Kardynał Stefan Wyszyński“ – Gliwice, 19 września 2021

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

  • Koncert „Wielki Polak – „Kardynał Stefan Wyszyński“ – Gliwice, 19 września 2021
    Koncert „Wielki Polak – „Kardynał Stefan Wyszyński“ – Gliwice, 19 września 2021
  • Wystawa elementarna – „Stefan Wyszyński”.
    Wystawa elementarna – „Stefan Wyszyński”.

19 września w kościele pw. św. Bartłomieja w Gliwicach przy ul. Bernardyńskiej 19 odbył się koncert pt. „Wielki Polak – Kardynał Stefan Wyszyński”, upamiętniający postać naszego rodaka, Prymasa Tysiąclecia. W programie koncertu utwory m.in. J. S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Okudżawy, J. Kaczmarskiego, P. Gintrowskiego. Koncert był finansowany z budżetu Miasta Gliwice. Współorganizatorami wydarzenia byli: parafia św. Bartłomieja w Gliwicach i Fundacja Music Art.

Podczas koncertu wystąpili:

  • Agnieszka Bielanik – Witomska – wokalistka, reżyserka, artystka przez lata związana z Kabaretem Pod Egidą Jana Pietrzaka,
  • Jerzy Gościński – solista Operetki Śląskiej, Gliwickiego Teatru Muzycznego, pedagog,
  • Krzysztof Świtała – trębacz, muzyk orkiestrowy, kameralista i solista, muzyk sesyjny,
  • Klaudiusz Jania – pianista, organista, kompozytor, dyrygent, aranżer.

Całość dopełniła w przestrzeni kościoła prezentacja biograficznej wystawy elementarnej – „Stefan Wyszyński”, przygotowanej przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.

Wśród patronów 2021 roku, wybranych uchwałami Sejmu i Senatu, znalazł się kardynał Stefan Wyszyński, który w historii Polski zapisał się jako Prymas Tysiąclecia. 28 maja 2021 r. przypadła 40. rocznica śmierci prymasa, a 3 sierpnia – 120. rocznica urodzin.

Od 3 sierpnia 1924 r. pełnił posługę kapłańską, którą łączył z działalnością społeczną i naukową. Od 1942 r. był kapelanem i konspiracyjnym wykładowcą w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, a w trakcie powstania warszawskiego był także kapelanem zgrupowania AK „Kampinos". W 1946 r. papież Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Dwa lata później został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity warszawsko-gnieźnieńskiego, prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski.

Był inicjatorem listu do rządu, który przeszedł do historii pod nazwą Non possumus, wyrażającego stanowczy sprzeciw Episkopatu Polski wobec postępowania władz komunistycznych. Reakcją było aresztowanie prymasa 25 września 1953 r. i przetrzymywanie do jesieni 1956 r. Napisał wtedy słynny tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, złożonych 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze przy udziale miliona wiernych.  

Przez 9 lat prowadził duchową Wielką Nowennę, przygotowującą nas do obchodów Millenium Chrztu Polski w 1966 r. Wielotysięczne uroczystości religijne odbywały się w całym kraju, a ich kulminacja od 2 do 4 maja 1966 r. na Jasnej Górze w Częstochowie zgromadziła blisko 2 miliony Polaków. W żadnym innym państwie bloku sowieckiego nie doszło do manifestacji religijnych na taką skalę, związanych również z dążeniami niepodległościowymi. Rok wcześniej, w 1965 r. kardynał Wyszyński był jednym z inicjatorów listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, ostro potępianego w oficjalnej propagandzie PRL. W latach 1980–1981, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, starał się pełnić rolę pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzami komunistycznymi a „Solidarnością".

Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Spoczął w katedrze św. Jana, a jego pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową. 3 maja 1994 r. Prymas Tysiąclecia został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.

do góry