Nawigacja

Aktualności

Oferta edukacyjna OBEN IPN w Katowicach na rok szkolny 2022/2023

  • Oferta edukacyjna OBEN IPN w Katowicach na rok szkolny 2022/2023
    Oferta edukacyjna OBEN IPN w Katowicach na rok szkolny 2022/2023

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oferta obowiązuje od września 2022 r. i zawiera lekcje, warsztaty, projekty edukacyjne, wystawy i konkursy.

Zgłoszeń do projektów edukacyjnych, konkursów i na lekcje z historii najnowszej można dokonywać drogą telefoniczną lub mailową od września 2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika oraz w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie (za wyjątkiem zajęć prowadzonych w terenie).

Przystanek Historia jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa jest zobowiązana do przyjścia 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli grupa spóźni się więcej niż 15 minut, edukator IPN ma prawo odwołać zajęcia lub je znacznie skrócić. Lekcje z historii najnowszej trwają 90 minut i są przeznaczone dla grup liczących nie więcej niż 30 osób. Nauczyciel jest obecny na zajęciach i odpowiada za dyscyplinę w grupie.

Zajęcia są nieodpłatne.

W czasie zagrożenia epidemiologicznego proponujemy lekcje online. Zajęcia prowadzone są poprzez aplikację Zoom lub Teams i trwają 45 minut. Nauczyciel zobowiązany jest do utworzenia spotkania i przesłania odpowiedniego linka lub numeru ID do uczniów oraz pracownika OBEN IPN prowadzącego zajęcia. Warunkiem uczestnictwa w wideokonferencji jest włączenie kamerki internetowej. Zajęcia nie są i nie mogą być nagrywane.

do góry