Nawigacja

Aktualności

Wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Katowice, 1 marca 2021

W trakcie uroczystości został odsłonięty i poświęcony pomnik „Gloria Victis” znajdujący się na terenie kwatery Żołnierzy Niezłomnych na katowickim cmentarzu komunalnym.

W poniedziałek 1 marca 2021 r. na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej odbyły się wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych“.

Uroczystość odbyła się w miejscu, w którym staraniem IPN powstaje kwatera Żołnierzy Niezłomnych. Instytut Pamięci Narodowej chcąc godnie uczcić zamordowanych przez komunistów, podjął staranie o pozyskanie miejsca pod budowę indywidualnych grobów. Lokalizację wytypowano we współpracy z Urzędem Miasta Katowice i akceptacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który zgodnie ze stosowną ustawą nadzoruje sprawy związane z grobownictwem wojennym. Miasto Katowice bezpłatnie udostępniło miejsce pod budowę kwatery. Opracowanie projektu zlecono architektowi z Pszczyny Piotrowi Perledze. W centralnym miejscu kwatery wybudowano pomnik upamiętniający ofiary zbrodni sądowych reżimu komunistycznego, napis „Gloria Victis“ znajdujący się na upamiętnieniu nawiązuje do obiektu, który znajduje się na cmentarzu przy ul. Panewnickiej. Po obu stronach pomnika spoczną szczątki żołnierzy powojennego podziemia, odnalezione przez Instytut w ramach prowadzonych prac poszukiwawczo-archeologicznych.

W uroczystości wzięli udział: Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego, biskup Marek Szkudło, dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, a także przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich, harcerzy, szkół oraz mediów.

Uroczystość uświetniła kompania honorowa 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu. Wartę honorową przy pomniku dowódców i żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Śląskiego pełnili żołnierze 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W trakcie uroczystości został odsłonięty i poświęcony pomnik „Gloria Victis“, odbył się apel pamięci i odśpiewano Hymn Państwowy. Na zakończenie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomnikach Żołnierzy Niezłomnych oraz Armii Krajowej.

Podtrzymując tradycję z lat poprzednich, 1 marca 2021 r. o godz. 18.30 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach zostanła odprawiona msza święta w intencji Żołnierzy Niezłomnych, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji katowickiej Marek Szkudło. Oprawę muzyczną zapewnił zespół pedagogów i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach.

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea, podtrzymana przez kolejnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r. O wprowadzenie tego święta ubiegał się również prezes IPN Janusz Kurtyka.

Temat Żołnierzy Wyklętych stał się szerzej znany dopiero na początku lat 90-tych XX wieku. Stało się to w dużej mierze dzięki wystawie „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, przygotowanej w 1993 r. przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypada na 1 marca. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.

Polecamy ponadto:

do góry