Nawigacja

Aktualności

Projekt edukacyjny „Kresy Zachodnie w walce o Polskę 1919-1922“

 • Projekt edukacyjny „Kresy Zachodnie w walce o Polskę 1919 – 1922“.
  Projekt edukacyjny „Kresy Zachodnie w walce o Polskę 1919 – 1922“.

Projekt jest skierowany do nauczycieli, opiekunów i młodzieży szkolnej województwa śląskiego. Ma na celu zwrócenie uwagi na najnowszą historię pogranicza śląsko-małopolskiego, wpływ wielkiej polityki na losy mieszkańców ziem tak bardzo ważnych dla Polski i jej rozwoju gospodarczego. W trakcie czterech sesji – konferencji on-line młodzieży zostanie przybliżona historia polsko-czechosłowackiego konfliktu o Śląsk Cieszyński oraz trzech Powstań Śląskich. Ma to nakłonić młode pokolenie do poszukiwań na własnym terenie ludzi i miejsc zasłużonych w walce o polskość Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego.

3 grudnia 2020 r. na platformie edukacyjnej został udostępniony młodzieży i nauczycielom projekt edukacyjny „Kresy Zachodnie…“. W czterech comiesięcznych konferencjach przedstawiamy skomplikowane dzieje pogranicza południowo-zachodniego Polski w kluczowym momencie powrotu naszej Ojczyzny na mapy polityczne Europy. Śląsk Cieszyński i Górny Śląsk to kluczowe regiony naszego kraju w sensie gospodarczym i społecznym. Dlatego musimy się bliżej przyjrzeć dziejom najnowszym tych piastowskich ziem.

Cele projektu:

 • zapoznanie z mało znanymi epizodami walk o polskość Śląska;
 • wyczulenie młodzieży na zabytkowy krajobraz regionu;
 • wzbudzenie szacunku dla miejsc związanych z heroiczną historią;
 • kształtowanie uczuć patriotycznych i uznania dla dokonań minionych pokoleń;
 • rozwijanie pasji badawczej i poszukiwawczej;
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności ekspresji artystycznej.

Program konferencji:

 • 3 grudnia 2020 r. – Walka o Śląsk Cieszyński 1918 - 1920.
 • 22 grudnia 2020 r. – I Powstanie Śląskie. Epizod o brzemiennych następstwach.
 • 25 stycznia 2021 r. – Decyzja traktatu wersalskiego w sprawie przynależności terytorialnej Górnego Śląska i jej następstwa.
 • 22 luty 2021 r – Zwycięskie trzecie powstanie?
do góry