Nawigacja

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz o historii powstania NSZZ „Solidarność" – Katowice, 25 września 2020

25 września 2020 r, o godz. 11.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, przy ul. Owocowej 6-6a, odbył się finał konkursu wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz o historii powstania NSZZ „Solidarność". Organizatorami wydarzenia były następujące instytucje: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego.

W wydarzeniu brali udział goście honorowi: Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Duda – Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, ks. Ireneusz Tatura, duszpasterz Ludzi Pracy. 

Wydarzenie miało na celu:

  • popularyzację wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej,
  • upowszechnianie wiedzy na temat działalności Państwowej Inspekcji Pracy,
  • upamiętnianie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat historii powstania NSZZ „Solidarność", w związku z przypadającą w 2020 r. 40. rocznicą powstania związku.
do góry