Nawigacja

Książki – Katowice

Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna księga gończa dla Polski

Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna księga gończa dla Polski, wstęp i opracowanie Grzegorz Bębnik, Katowice–Warszawa 2019, 216 s., ISBN: 978-83-8098-681-7

Publikacja stanowi reprint oryginalnej niemieckiej listy proskrypcyjnej z początku 1940 r., zawierającej nazwiska osób z terenu Polski przeznaczonych do natychmiastowego aresztowania. Reprint przygotowany na podstawie egzemplarza z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach (sygn. IPN Ka 32/899) z uzupełnieniami z egzemplarza z zasobu Biblioteki Śląskiej w Katowicach (sygn. II 849588), opatrzony krytycznym wstępem dr. hab. Grzegorz Bębnika.

***

W tej liczącej niecałe dwieście stron książce zamieszczono – często niekompletne – dane osobowe blisko 8,8 tys. osób, obywateli II Rzeczypospolitej lub Wolnego Miasta Gdańska, którzy ze względu na swą działalność (najczęściej o charakterze społecznym lub politycznym) czy też określoną postawę wzbudzili zainteresowanie niemieckich służb policyjnych. Nazwiska ułożone są w kolejności alfabetycznej, a po każdej kolejnej literze pozostawiono wolne miejsce – najczęściej dwie lub trzy stroniczki, przeznaczone na wklejanie uzupełnień dodrukowanych już po wydaniu Księgi. Każde nazwisko opatrzone jest odpowiednimi symbolami, oznaczającymi sposób potraktowania jego właściciela w przypadku ujęcia przez niemieckie formacje policyjne czy wojskowe. 

(Ze Wstępu Grzegorza Bębnika)

 

 • Jedna z pierwszych stron księgi gończej z objaśnieniami
  Jedna z pierwszych stron księgi gończej z objaśnieniami
 • Jedna z pierwszych stron księgi gończej z objaśnieniami
  Jedna z pierwszych stron księgi gończej z objaśnieniami
 • Strona z nazwiskiem katowickiego biskupa Stanisława Adamskiego
  Strona z nazwiskiem katowickiego biskupa Stanisława Adamskiego
 • Strona z nazwiskiem katowickiego rabina Kalmana Chamaidesa
  Strona z nazwiskiem katowickiego rabina Kalmana Chamaidesa
 • Strona z nazwiskiem działacza komunistycznego Ostapa Dłuskiego
  Strona z nazwiskiem działacza komunistycznego Ostapa Dłuskiego
 • Strona z nazwiskiem mjr. Edmunda Galinata
  Strona z nazwiskiem mjr. Edmunda Galinata
 • Strona z nazwiskiem Karola Gajdzika
  Strona z nazwiskiem Karola Gajdzika
 • Strona z nazwiskiem Stanisława Ligonia
  Strona z nazwiskiem Stanisława Ligonia
 • Strona z nazwiskiem wicewojewody śląskiego Leona Malhomme'a
  Strona z nazwiskiem wicewojewody śląskiego Leona Malhomme'a

 

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry