Nawigacja

Książki – Katowice

„Niech świat pamięta o nas…” Losy osób deportowanych do ZSRS z terenu Górnego Śląska w 1945 r.

  • „Niech świat pamięta o nas…”
    „Niech świat pamięta o nas…”

„Niech świat pamięta o nas…” Losy osób deportowanychdo ZSRS z terenu Górnego Śląska w 1945 r., red Kornelia Banaś, Katowice 2016,s. 182. ISBN 978-83-7629-922-8

Przypadająca w2015 r. siedemdziesiąta rocznica wywózek Górnoślązaków do ZSRS stanowi pewnągraniczną datę, która pozwala sądzić, że są coraz mniejsze szanse na uzyskanienowych informacji od osób prywatnych na temat tych tragicznych w skutkachwydarzeń. Odchodzą bowiem ostatni ich uczestnicy i świadkowie.

Dlatego w czerwcu2014 r. z inicjatywy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicachzostał ogłoszony regionalny konkurs pod tytułem „»Niech świat pamięta o nas…« Losy osób deportowanych do ZSRS zterenu Górnego Śląska w 1945 r.” Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniupisemnej lub filmowej relacji dotyczącej indywidualnych lub zbiorowych losówosób wywiezionych z obszaru Górnego Śląska w 1945 r. do ZSRS, co stwarzałomożliwość dotarcia do nieznanych jeszcze i niepublikowanych materiałów. Prawiewszystkie prace, które wpłynęły na konkurs, prezentowały nieznane dotąd losymieszkańców Górnego Śląska. Książka zawiera wybrane prace uczestników konkursu.

Przedstawione wksiążce relacje potwierdzają losy tysięcy innych, deportowanych i tak długooczekiwanych przez swoich najbliższych. To wstrząsające historie losów ojców idziadków naszych bohaterów czy też dalszych pokoleń o bolesnym i trudnymfragmencie przeszłości śląskiej ziemi. Dlatego praca ta jest godna polecenia,aby mogła trafić pod strzechy śląskich, i nie tylko śląskich domostw.

Z recenzji ks. dr. PiotraGóreckiego

W efekciepublikacja oddaje różnorodność stylów i podejścia do tego zagadnienia, wynikającą z bardzo różnorodnej formy prac, które napłynęły na konkurs, zostałynagrodzone, a następnie przygotowane do publikacji. […] Elementem wzbogacającymtę przygotowaną do druku publikację jest ikonografia złożona ze zdjęć i kopiidokumentów, najczęściej dotychczas przechowywanych w archiwach rodzinnych,które pierwszy raz zobaczyły światło dzienne.

Z recenzji dr. Dariusza Węgrzyna

Fotografia na okładce: Michał Tobor z rodziną, fotografia zezbiorów prywatnych.

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry