Nawigacja

Książki – Katowice

Górny Śląsk i Górnoślązacy. Wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku

Górny Śląsk i Górnoślązacy. Wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku, red. Sebastian Rosenbaum, Katowice-Gliwice 2014, 390 s.

Nakład wyczerpany

Praca zbiorowa pod redakcją Sebastiana Rosenbauma zawiera teksty poświęcone następującym kwestiom: kształtowanie się nurtów politycznych w regionie na przełomie XIX i XX w., relacje Kościoła katolickiego ze światem polityki, walka plebiscytowa, działalność separatystów w okresie międzywojennym, nazistowska polityka kulturowa, polsko-niemiecki konflikt polityczny w międzywojniu, polityka władz komunistycznych wobec Górnoślązaków po 1945 r., migracje z Górnego Śląska do Niemiec, problemy asymilacyjne migrantów oraz ich kultura pamięci i in. Niniejsza praca nie jest tylko typową historiografią, ale zawiera także elementy kulturoznawstwa, socjologii, filmoznawstwa, literaturoznawstwa itp. 

Tom zawiera materiały z konferencji naukowej „Górnoślązacy. Problemy społeczności pogranicza w XX w.”, zorganizowanej w Gliwicach w dniach 20–21 października 2011 r. przez Instytut Pamięci Narodowej Oddziałw Katowcach i Muzeum w Gliwicach, z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Pliki do pobrania

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry