Nawigacja

Książki – Katowice

Z dziejów Mikołowa. Wybrane zagadnienia

Z dziejów Mikołowa. Wybrane zagadnienia, pod red. Grzegorza Bębnika, Katowice 2012,  222 s.

Zebrane w niniejszym tomie artykuły są pokłosiem konferencji naukowej z kwietnia 2011 r., zorganizowanej wspólnie przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach oraz Miejską Placówkę Muzealną w Mikołowie. Autorzy starali się w nich naświetlić rozmaite aspekty z dziejów Mikołowa w XX w., poczynając od lat II wojny światowej, kończąc na przełomie niesionym przez rok 1989. Osiem zaprezentowanych tu artykułów wzbogaconych zostało trzema tekstami źródłowymi, dotyczącymi przełomowych wydarzeń w dziejach miasta. Całość nie rości sobie pretensji do wyczerpującego opisu mikołowskich dziejów w minionym stuleciu, na pewno jednak stanowi ważny przyczynek do bliższego poznania miejscowej mikrohistorii.

SPIS TREŚCI

Grzegorz Bębnik, Od Müllera do Müllera – okupacyjni burmistrzowie Mikołowa

Bartłomiej Warzecha, Działania bojowe w 1945 r. w Mikołowie i okolicach

Adam Dziuba, Życie polityczne w Mikołowie w latach 1945–1948

Dariusz Węgrzyn Mord na ulicy Kościelnej

Adrian Jojko, Piętno niemieckości. Sytuacja w Mikołowie po 1945 r.

Łucja Marek, Kryptonim „Wiata” – Służba Bezpieczeństwa a budownictwo sakralne w Mikołowie-Kamionce

Bogusław Tracz, Z problemów życia codziennego mieszkańców Mikołowa w latach osiemdziesiątych XX w.

Sebastian Rosenbaum, Wokół transformacji politycznej w Mikołowie 1989–1990

Teksty źródłowe:

Mariusz Dmetrecki, Dwa dokumenty ze zbiorów mikołowskiego oddziału b. ZBoWiD

Nr 1, Ok. 1970, Mikołów – Wspomnienia dotyczące mającego miejsce w maju 1921 r. wywiezienia dwóch mikołowskich księży katolickich do Bierunia Starego

Nr 2, Ok. 1970, Mikołów – Wspomnienia dotyczące początków II wojny światowej w Mikołowie

Grzegorz Bębnik, Hans Müller opowiada…

Nr 3, 1971 czerwiec 15, Schalkau – Wyjaśnienia Hansa Müllera odnośnie jego aktywności w Mikołowie w latach 1937–1945, złożone przed funkcjonariuszami wschodnioniemieckiej służby bezpieczeństwa z placówki w Suhl

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry