Nawigacja

Książki – Katowice

Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL. Zagadnienia wybrane

Represje wobec żeńskich zgromadzeńzakonnych w PRL. Zagadnienia wybrane, pod red. Jerzego Myszora i Adama Dziuroka,Katowice 2012, 224 s.

Publikacja jest zbiorem artykułów będącychpokłosiem sesji naukowej „Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL”,zorganizowanej 15 marca 2012 r. przez Wydział Teologiczny UniwersytetuŚląskiego w Katowicach i Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach.Sesji towarzyszyła wystawa „Trudne lata – wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL”,przygotowana przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w PolsceKatolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Konferencję WyższychPrzełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Oddział IPN wKatowicach.

Tom przybliża mało znane wydarzenia z życiazgromadzeń zakonnych w okresie Polski ludowej. Dołącza do całkiem pokaźnego jużzbioru prac poświęconych represjom wobec zakonów męskich i żeńskich, jakiepowstały w ostatnich latach, zwłaszcza po powołaniu Instytutu PamięciNarodowej.

Fragmenty Wstępu ks. prof. dr.hab. Jerzego Myszora i dr. Adama Dziuroka
 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry