Nawigacja

Książki – Katowice

Zabrze 1933–1989. Szkice z dziejów politycznych miasta

Zabrze 1933–1989. Szkice z dziejów politycznych miasta, pod red. Sebastiana Rosenbauma, Katowice 2011, 266 s.

Bez pretensji do zastąpienia pełnej monografii historycznej Zabrza w XX wieku, książka niniejsza przynosi jednak znaczący wkład do rozpoznania istotnych obszarów najnowszej historii politycznej miasta. (…) Walorem publikacji jest obiektywne, kompetentne i rzeczowe, oparte o źródła podejmowanie tematów nowych, dotąd słabo zbadanych.

Z recenzji dr. hab. Joanny Januszewskiej-Jurkiewicz

SPIS TREŚCI

 • Mirosław Węcki, Struktury i kadry kierownicze zabrzańskiej NSDAP (1933–1945)
 • Grzegorz Bębnik, Udział mieszkańców Zabrza w przygotowaniach do wojny 1939 r. i w działaniach wojennych
 • Adam Dziuba, Scena polityczna Zabrza w latach 1945–1948
 • Zbigniew Gołasz, Starania zabrzańskich socjalistów o reaktywację PPS, podjęte po październiku 1956 r.
 • Sebastian Rosenbaum, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec proniemieckich postaw ludności rodzimej w Zabrzu od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych
 • Bogusław Tracz, Przestępczość, patologie społeczne i akcja „Porządek” w Zabrzu w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych
 • Łucja Marek, Aparat partyjno-państwowy PRL wobec budownictwa sakralnego na terenie Zabrza
 • Andrzej Sznajder, Ośrodek Odosobnienia Internowanych w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu 1981–1982
 • Piotr Hnatyszyn, Przełomowy rok 1989 w Zabrzu w świetle prasy lokalnej
   
 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry