Nawigacja

Książki – Katowice

„Sądu historii się nie obawiam”. Wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego II i III kadencji (1930-1935)

Wojciech Korfanty, „Sądu historii się nie obawiam”. Wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego II i III kadencji (1930-1935), wybór i opracowanie Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, Katowice-Warszawa 2023, 320 s., ISBN 978-83-8229-855-0 

Publikacja w ramach Oddziałowego Projektu Badawczego IPN: „Powstania śląskie 1919-1921".

Seria Wydawnicza Oddziału IPN w Katowicach.

Publikacja zawiera 22 przemówienia Wojciecha Korfantego (1873-1939), wygłoszone na forum Sejmu Śląskiego II i III kadencji (1930, 1930-1935). Jest to edycja krytyczna wyboru jego mów z tego parlamentu. Jak dotąd nie były one publikowane, tymczasem stanowią ważny przyczynek do rekonstrukcji poglądów polityka w okresie międzywojennym. Tom jest kontynuacją wcześniejszej publikacji zawierającej przemówienia Korfantego w Sejmie Śląskim I kadencji (1922-1929).
 

do góry