Nawigacja

Książki – Katowice

Wojenne peregrynacje Stanisława Bogdana Mączyńskiego

  • Wojenne peregrynacje Stanisława Bogdana Mączyńskiego
    Wojenne peregrynacje Stanisława Bogdana Mączyńskiego

Wojenne peregrynacje Stanisława Bogdana Mączyńskiego, wprowadzenie i opracowanie Zbigniew Gołasz, Warszawa–Katowice 2023, 304 s., ISBN 978-83-8229-617-4

Seria Wydawnicza Oddziału IPN w Katowicach

Do rąk czytelnika trafiają zapiski-wspomnienia oficera artylerii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Stanisława Mączyńskiego, który zasilił szeregi formacji po ucieczce z obozu dla internowanych żołnierzy polskich na Węgrzech, podążając tzw. szlakiem bałkańskim. Służył w Brygadzie Strzelców Karpackich, a następnie w 3 Dywizji Strzelców Karpackich, wchodzącej w skład 2 Korpusu Polskiego. Był zatem świadkiem i uczestnikiem wydarzeń, które toczyły się na śródziemnomorskim teatrze działań wojennych, w Afryce Północnej, na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz we Włoszech.

Publikacja powstała w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „II wojna światowa i okupacje ziem polskich 1939-1944/45”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry