Nawigacja

Książki – Katowice

Osłabić tendencje emigracyjne. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec wyjazdów do RFN w latach 1970-1978. Wybór źródeł

  • Osłabić tendencje emigracyjne. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec wyjazdów do RFN w latach 1970-1978. Wybór źródeł
    Osłabić tendencje emigracyjne. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec wyjazdów do RFN w latach 1970-1978. Wybór źródeł

Osłabić tendencje emigracyjne. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec wyjazdów do RFN w latach 1970–1978. Wybór źródeł, wydanie drugie, rozszerzone; wybór, wstęp i opracowanie Bogusław Tracz, Katowice–Warszawa 2022, 414 s., ISBN  978-83-8229-430-9

Na publikację składa się 121 dokumentów wytworzonych w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Katowicach i w podległych mu instancjach terenowych. Pozwalają one na zapoznanie się z polityką emigracyjną prowadzoną na obszarze woj. katowickiego w latach 1970–1978. Wybór dokumentów poprzedzono wstępem, w którym omówiono politykę migracyjną i narodowościową realizowaną na Górnym Śląsku w czasach PRL.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Ruch komunistyczny i aparat władzy 1917–1990”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry