Nawigacja

Książki – Katowice

Stracone złudzenia. Wspomnienie strajku studenckiego na Uniwersytecie Śląskim w listopadzie-grudniu 1981

Maciej Klich, Stracone złudzenia. Wspomnienie strajku studenckiego na Uniwersytecie Śląskim w listopadzie-grudniu 1981 r., Katowice 2021, 96 s., ISBN 978-83-8229-393-7

Wydawnictwo wspomnieniowe o charakterze edukacyjnym, wydane w serii broszur edukacyjnych przygotowywanych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Autorem wspomnień jest Maciej Klich, historyk i grafik, w 1980 r. współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, internowany w stanie wojennym, następnie działacz podziemnej „Solidarności”. Publikowane wspomnienia dotyczą studenckiego strajku okupacyjnego, prowadzonego na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w listopadzie i grudniu 1981 r. Strajk był wyrazem solidarności ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, którzy protestowali wobec wyboru nowego rektora, przeprowadzonego ze złamaniem procedur oraz zawartych porozumień, po wcześniejszym usunięciu z senatu uczelni przedstawicieli „Solidarności” oraz NZS. Strajk okupacyjny w WSI w Radomiu rozpoczął się 26 października 1981 r. Następnie fala protestów studenckich objęła większość ośrodków akademickich w kraju, w szczytowym momencie obejmując 74 uczelnie. Studenci strajkowali nie tylko w geście solidarności z WSI, ale także w walce o kształt ustawy o szkolnictwie wyższym. 19 listopada przystąpienie do akcji strajkowej przegłosowali studenci Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, rozpoczynając protest jako pierwszy wydział Uniwersytetu Śląskiego. Zakończenie trwającego przez 22 dni strajku okupacyjnego na wydziale nastąpiło w piątek 11 grudnia 1981 r. Choć studenci zamierzali kontynuować protest w formie strajku czynnego, nigdy do tego nie doszło. 13 grudnia władze ogłosiły wprowadzenie stanu wojennego.

Broszura wydana jest w formie drukowanej oraz jako plik pdf do pobrania. Prócz wspomnień Macieja Klicha zawiera zdjęcia, dokumentujące wydarzenia tamtych dni. 

do góry