Nawigacja

Książki – Katowice

Attaché i przedstawiciele misji wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL

  • Attaché i przedstawiciele misji wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL
    Attaché i przedstawiciele misji wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL

Attaché i przedstawiciele misji wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL, red. Bartosz Kapuściak, Instytut Pamięci Narodowej, Wojskowe Biuro Historyczne, Katowice–Warszawa 2021, 328 s., ISBN 978-83-8229-197-1, (Studia z historii Wojska Polskiego, t. 1)

W prezentowanym tomie poznajemy głównie sylwetki oficerów i żołnierzy, ich działalność wywiadowczą, polityczną oraz dyplomatyczną. Publikacja jest zbiorem artykułów poświęconym attaché i przedstawicielom misji wojskowych, którzy pełnili swoje funkcje na przestrzeni XX w. zarówno w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej, jak i w Siłach Zbrojnych Polski Ludowej.

               

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry