Nawigacja

Książki – Katowice

„Aby utrzymać porządek”. Raporty wojsk francuskich z okresu II powstania śląskiego (lipiec-wrzesień 1920 roku)

  • „Aby utrzymać porządek”. Raporty wojsk francuskich z okresu II powstania śląskiego (lipiec-wrzesień 1920 roku)
    „Aby utrzymać porządek”. Raporty wojsk francuskich z okresu II powstania śląskiego (lipiec-wrzesień 1920 roku)

„Aby utrzymać porządek”. Raporty wojsk francuskich z okresu II powstania śląskiego (lipiec–wrzesień 1920 roku), red. Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum, Katowice–Warszawa 2020, 288 s., ISBN 978-83-8229-004-2                    

Publikacja zawiera 24 dokumenty, wytworzone latem 1920 r. przez wojska francuskie i przedstawicielstwo Komisji Międzysojuszniczej. Powstały one w okresie II powstania śląskiego i dotyczą niemieckich zamieszek z 17 VIII 1920 r. oraz późniejszych działań powstańczych, jak również okresu po wygaśnięciu powstania.                    

Od końca stycznia 1920 r. do lipca 1922 r. zwierzchność nad górnośląskim obszarem plebiscytowym sprawowała Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, rodzaj władzy zwierzchniej złożonej z reprezentantów państw alianckich, zwycięskich w I wojnie światowej: Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Jej siłą zbrojną były wojska alianckie, najliczniejsze pośród nich były jednostki francuskie. W Archiwum Państwowym w Opolu zachowały się archiwalia Naczelnego Dowództwa Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku i z nich właśnie pochodzą zamnieszczone w tomie dokumenty źródłowe. Ukazują one postawy Francuzów i pozostałych aliantów wobec społeczności polskiej i niemieckiej oraz nastroje wśród społeczności górnośląskiej i opinie wojsk francuskich na ich temat. Zebrane w książce dokumenty w większości nie były dotąd wykorzystywane w badaniach nad sytuacją panującą w regionie w dobie walk powstańczych i kampanii plebiscytowej. Wydawnictwo ma charakter dwujęzyczny: francuskim oryginałom towarzyszą tłumaczenia na język polski, wstęp autorstwa redaktorów tomu przełożono z kolei na język francuski. Tekstom towarzyszy bogaty wybór ilustracji, pochodzących m.in. ze zbiorów francuskiej Biblioteki Narodowej.

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry