Nawigacja

Konkursy historyczne

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu „Dzieje Polskiej Nauki i Techniki” (Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2021 r.)

Przed nami trzecia edycja konkursu „Dzieje Polskiej Nauki i Techniki” zorganizowanego dla uczczenia i upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Pierwszą edycję w roku szkolnym 2018/2019 pod nazwą „Sto lat Dziejów Polskiej Nauki i Techniki” zorganizował Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Tegoroczną edycję przygotowuje Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach wraz z dotychczasowym organizatorem.  

Do konkursu zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W powszechnie przyjętej narracji, dzieje nauki i techniki są marginalizowane i spychane na dalszy plan, nawet nie stając się tłem okresów i pomniejszych wycinków historii, a to właśnie technika i poziom jej rozwoju w wielu przypadkach ma głos decydujący o przebiegu wydarzeń. Za przykład mogą tu posłużyć lata 717 – 718 n.e., w których to Konstantynopol obronił się przed inwazją Arabów dzięki tzw. greckiemu ogniowi. Takich wydarzeń można mnożyć w nieskończoność. Szczególnie polska historiografia kuleje na tym polu. W podręcznikach do historii niewiele poświęca się miejsca rozwojowi polskiej nauki i myśli technicznej. Przeciętny Polak może skojarzy nazwisko Ignacego Łukasiewicza z ropą naftową, ale nazwisko Wiktora Zglenickiego nikomu nic nie mówi.

Celem naszym jest zainteresowanie młodego pokolenia mało znanymi lub wręcz nieobecnymi w przestrzeni publicznej faktami związanymi z polską nauką, techniką lub też wręcz z wynalazczością. Konkurs ten, mamy nadzieję, zada kłam obiegowej opinii o małych predyspozycjach Polaków do zawodów stricte technicznych. Wiele ciekawych, a nawet sensacyjnych informacji czeka na swoich odkrywców. Z uwagi na swoją przeszłość, województwo śląskie jest szczególnie zobligowane do roli czołowego ośrodka w Polsce budowania wiedzy o polskiej nauce, technice, wynalazczości, jednym słowem o polskiej przedsiębiorczości.

Cele konkursu:

Nadrzędnym celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do poszerzania horyzontów wiedzy o naszej przeszłości o wątki na ogół pomijane lub marginalizowane w programach nauczania.

Kształtowanie w młodym pokoleniu postawy aktywnego poszukiwania wiadomości, krytycznego podejścia do uzyskanej wiedzy.

Kształtowanie własnego warsztatu pracy intelektualnej.

Umiejętności pracy w grupie i dzielenia się z innymi zdobytą wiedzą.

Rozbudzenie dumy z osiągnięć rodaków w tak ważnych dla rozwoju gospodarczego dziedzinach i poziomu życia zwykłych ludzi jak nauka i technika.  

 

Zgłoszenia należy kierować  do 31 marca 2021 r. na adres:

Marek Łukasik

Miejsce Wykonywania Czynności Służbowych IPN

43 – 300 Bielsko-Biała

ul. Piastowska 40 p. 212

lub drogą elektroniczną na adres marek.lukasik@ipn.gov.pl. 

 

 

do góry