Nawigacja

Konkursy historyczne

Projekt „Kresy Zachodnie w walce o Polskę 1919 – 1922"

  • Projekt  „Kresy Zachodnie w walce o Polskę 1919 – 1922“.
    Projekt „Kresy Zachodnie w walce o Polskę 1919 – 1922“.

Projekt jest skierowany do nauczycieli, opiekunów i młodzieży szkolnej województwa śląskiego. Ma na celu zwrócenie uwagi na najnowszą historię pogranicza śląsko-małopolskiego oraz na wpływ wielkiej polityki na losy mieszkańców ziem tak ważnych dla Polski i jej rozwoju gospodarczego. W trakcie czterech sesji – konferencji on-line młodzieży zostanie przybliżona historia polsko-czechosłowackiego konfliktu o Śląsk Cieszyński oraz trzech powstań śląskich. Ma to nakłonić młode pokolenie do poszukiwań na własnym terenie ludzi i miejsc zasłużonych w walce o polskość Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego.

Cele projektu:

– zapoznanie z mało znanymi epizodami walk o polskość Śląska;

– wyczulenie młodzieży na zabytkowy krajobraz;

– rozbudzenie pietyzmu dla miejsc związanych z historią;

– kształtowanie uczuć patriotycznych i szacunku dla dokonań minionych pokoleń;

– rozwijanie pasji badawczej i poszukiwawczej;

–rozwijanie umiejętności pracy w grupie:

– przekształacanie wiedzy i uczuć z nią związanych w dzieło artystyczne.

Udział w projekcie zgłaszamy koordynatorowi za pomocą zamieszczonego na stronie internetowej formularza dołączonego do regulaminu. Wszystkie związane z projektem dokumenty proszę przesłać na adres:

Marek Łukasik

IPN O/Katowice Miejsce Wykonywania Czynności Służbowych

43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40 p. 212

Można również przesłać skany drogą mailową na adres: marek.lukasik@ipn.gov.pl Prosimy nadsyłać zgłoszenia w terminie do 30 października 2020 r.

do góry