Nawigacja

Komunikaty

Sprostowanie informacji na temat postępowania lustracyjnego Norberta Sczygiola

W związku z publikacją w portalu wyborcza.pl z 30 maja 2023 r. na temat orzeczenia Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 30 maja 2023 r., uznającego za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne rektora Politechniki Częstochowskiej Norberta Sczygiola wyjaśniam, że, wbrew zawartej tam informacji, proces ten toczył się w zwykłym trybie – a więc w pełni jawnym.

Wobec Norberta Sczygiola orzeczono przewidziane ustawą zakazy pełnienia funkcji publicznych i kandydowania w wyborach na funkcje publiczne na okres 5 lat – orzeczenie nie jest prawomocne.

Komunikat zawierający bliższe informacje na temat sprawy i przebiegu procesu zostanie wydany przez Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Katowicach po prawomocnym zakończeniu postępowania.

 

Katowice, 1 czerwca 2023 r.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
prokurator Andrzej Majcher

do góry