Nawigacja

Komunikaty

Stanowisko OBL IPN w Katowicach w związku z ogłoszeniem prasowym dot. postępowania lustracyjnego Tadeusza Grozmaniego

  • Stanowisko OBL IPN w Katowicach w związku z ogłoszeniem prasowym dot. postępowania lustracyjnego Tadeusza Grozmaniego
    Stanowisko OBL IPN w Katowicach w związku z ogłoszeniem prasowym dot. postępowania lustracyjnego Tadeusza Grozmaniego

W związku z zamieszczonym w tygodniku i internetowym portalu „Wiadomości Rudzkie” nr 3/1556 z 18 stycznia 2023 r. płatnym ogłoszeniem, zawierającym oświadczenie byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa Władysława Rostowskiego zapewniającego, że Tadeusz Grozmani nie był tajnym współpracownikiem SB, informuję, iż twierdzenie to jest sprzeczne zarówno z prawomocnymi ustaleniami sądu w zakresie współpracy Tadeusza Grozmaniego z SB, jak i z prawomocnym wyrokiem sądu, w którym Władysława Rostowskiego uznano za winnego składania w postępowaniu lustracyjnym fałszywych zeznań w obronie Tadeusza Grozmaniego.

Prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 9 maja 2013 roku o sygnaturze IV K 159/12 uznano, że oświadczenie lustracyjne Tadeusza Grozmaniego, w którym zaprzeczył on współpracy z SB, jest niezgodne z prawdą. Od tego orzeczenia lustrowany złożył apelację, a następnie kasację, jednakże zarówno Sąd Apelacyjny w Katowicach, jak i Sąd Najwyższy utrzymały w mocy orzeczenie SO w Gliwicach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami akta prawomocnie zakończonego postępowania lustracyjnego przeciwko Tadeuszowi Grozmaniemu przechowywane są w Oddziałowym Archiwum IPN w Katowicach pod aktualną sygnaturą IPN Ka 682/15 i każdy zainteresowany może – po złożeniu stosownego wniosku – zapoznać się z nimi osobiście. W wypadku akt sądowych postępowań lustracyjnych nie ma żadnego ograniczenia co do kręgu osób uprawnionych do zapoznania się z nimi.

Władysław Rostowski był funkcjonariuszem prowadzącym Tadeusza Grozmaniego jako tajnego współpracownika, a w toku postępowania lustracyjnego swoimi zeznaniami starał się chronić lustrowanego. Po prawomocnym zakończeniu postępowania lustracyjnego postępowanie co do składania przez Władysława Rostowskiego fałszywych zeznań przeprowadziła Prokuratura Rejonowa Gliwice – Zachód, a w wyniku skierowanego aktu oskarżenia Sąd Rejonowy w Gliwicach uznał go za winnego popełnienia tego przestępstwa.

W świetle powyższych faktów treść opublikowanego w formie płatnego ogłoszenia oświadczenia Władysława Rostowskiego jest niezgodna z prawdą.

prokurator Andrzej Majcher

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

 

Katowice, 31 stycznia 2023 r.

do góry