Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie ekshumacji zwłok ks. Franciszka Blachnickiego

W dniu 13 października 2020 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach przeprowadził ekshumację zwłok ks. Franciszka Blachnickiego z krypty kościoła parafialnego w Krościenku.

Czynności te wykonano w śledztwie prowadzonym w sprawie zbrodni komunistycznej polegającej na dokonaniu zabójstwa ks. Franciszka Blachnickiego w dniu 27 lutego 1987 roku w Carlsbergu przez funkcjonariuszy MSW PRL. Ich celem było przeprowadzenie sądowo-lekarskiej sekcji zwłok wymienionego pokrzywdzonego, połączonej z badaniami biegłych sądowych z zakresu medycyny, kryminalistyki, antropologii, genetyki i toksykologii.

Śledztwo w sprawie zabójstwa ks. Franciszka Blachnickiego zostało podjęte na nowo w dniu 21 kwietnia 2020 roku, bowiem zachodziła konieczność zbadania w ramach postępowania karnego istotnych danych, które nie były znane w 2006 roku, gdy podjęto decyzję o umorzeniu postępowania, a zostały ujawnione w następstwie czynności prokuratora wykonanych w trybie art. 327 § 3 kpk. 

Na obecnym etapie śledztwa działania prokuratora zmierzają do procesowej weryfikacji okoliczności śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, w szczególności  odnoszących się do jej przyczyny i mechanizmu.

Ksiądz Franciszek Blachnicki urodził się w dniu 24 marca 1921 roku w Rybniku, był założycielem Ruchu Światło-Życie w Polsce oraz Instytutu Niepokalanej Matki  Kościoła,  Ośrodka „Marianum” i „Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów” w Carlsbergu.  Departament I MSW PRL umieścił wśród najbliższych współpracowników ks. Franiszka Blachnickiego w Calsbergu dwóch agentów o pseudonimach „Yon” i „Panna”, wykonujących ofensywne zadania wywiadowcze na rzecz PRL-owskiego wywiadu na terenie Niemiec, które polegały między innymi na ścisłej inwigilacji kapłana oraz podejmowaniu działań zmierzających do destrukcji podejmowanych przezeń przedsięwzięć.

Warszawa, dnia 19 października 2020 roku  

do góry