Nawigacja

Zasób

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach rozpoczęło działalność w marcu 2001 r. (jako Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów). Aktualnie przejmowana jest głównie dokumentacja z zasobów policyjnych m.in. w związku z opiniowaniem przez Instytut Pamięci Narodowej materiałów archiwalnych zgromadzonych przez Policję. Ponadto planowane są również przejęcia akt osobowych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa z archiwów wojskowych i więziennych. Zasób Oddziału w Katowicach powiększa się również dzięki przekazywanym darom i kolekcjom prywatnym. Trwają także prace porządkowe dotyczące materiałów archiwalnych przekazanych przez Urząd Ochrony Państwa bez ewidencji w formie nieuporządkowanej w tzw. workach ewakuacyjnych.

Zgromadzony zasób aktowy liczy 12 246,56 mb materiałów archiwalnych z terenu obecnego województwa śląskiego, obejmującego swym zasięgiem tereny byłych województw: katowickiego, bielskiego i częstochowskiego.

Stan zasobu w metrach bieżących wg instytucji przekazujących materiały archiwalne przedstawia poniższa tabela.

Instytucje przekazujące materiały archiwalne
Wielkość w mb
ABW (UOP)
1309,31
MSWiA
130,81
Policja
468,74
Policja (materiały paszportowe)
9288,41
Więziennictwo
134,96
OKŚZpNP
28,29
Archiwa państwowe
76,72
Archiwa wojskowe
74,58
Straż Graniczna
25,69
Organy administracji publicznej
261,72
Sądy i prokuratury powszechne
416,72
Sądy i prokuratury wojskowe
0,01
Dary i kolekcje prywatne
30,60
RAZEM
12 246,56

Zasób kartoteczny

Zasób ewidencyjny obejmuje 960,54 mb kartotek i innych pomocy ewidencyjnych. Są to: kartoteki ogólnoinformacyjna WUSW Katowice, kartoteka ogólnoinformacyjna WUSW Bielsko-Biała, kartoteka ogólnoinformacyjna WUSW Częstochowa, kartoteka odtworzeniowa WUSW Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, kartoteka rejestracyjna, kartoteka kart odzyskanych z makulatury, kartoteka zagadnieniowa, kartoteka MOB, kartoteka funkcjonariuszy SB i MO, kartoteka paszportowa.

Zasób archiwalny IPN w Katowicach

 
Nazwa aktotwórcy / Rodzaj materiałów archiwalnych
Akta organów bezpieczeństwa
Akta administracyjne jednostek terenowych (PUBP, MUBP, KPMO, KMMO, RUSW, MUSW): Będzin, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Chrzanów, Katowice, Kłobuck, Lubliniec, Mysłowice, Tarnowskie Góry, Nowy Bytom, Pszczyna, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żywiec
Akta paszportowe
Kartoteki ewidencyjne funkcjonariuszy
Kartoteki ogólno-informacyjne i pomocnicze
Rezerwowe Oddziały Milicji Obywatelskiej w Katowicach
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych (KWMO) w Bielsku-Białej
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych (KWMO) w Częstochowie
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych (KWMO) w Katowicach
Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej w Częstochowie
Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej w Katowicach
Akta sądów i prokuratur
Ekspozytura Wojskowej Prokuratury PKP przy DOKP Łódź
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Dąbrowie Górniczej
Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Kłobucku
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Mysłowice
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Wodzisław Śląski
Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Koniecpolu
Prokuratura 11 Korpusu Armijnego w Gliwicach
Prokuratura 13 Dywizji Piechoty w Katowicach
Prokuratura 2 Dywizji Piechoty w Częstochowie
Prokuratura 29 Dywizji Piechoty w Bielsku
Prokuratura Miasta i Powiatu w Bielsku-Białej
Prokuratura Miasta Sosnowca
Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Białej
Prokuratura Powiatowa dla Miasta Sosnowca
Prokuratura Powiatowa w Cieszynie
Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Białej
Prokuratura Rejonowa w Cieszynie
Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju
Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu
Prokuratura Rejonowa w Zabrzu
Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Sąd Powiatowy w Pajęcznie
Sąd Powiatowy w Pszczynie Wydział Zamiejscowy w Mikołowie
Sąd Powiatowy w Pszczynie
Sąd Powiatowy w Rudzie Śląskiej
Sąd Powiatowy w Rybniku
Sąd Powiatowy w Siemianowicach Śląskich
Sąd Powiatowy w Sosnowcu
Sąd Powiatowy w Tarnowskich Górach
Sąd Powiatowy w Tychach
Sąd Powiatowy w Wodzisławiu Śląskim
Sąd Powiatowy w Zabrzu
Sąd Powiatowy w Zawierciu
Sąd Rejonowy w Będzinie
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Sąd Rejonowy w Bytomiu
Sąd Rejonowy w Chorzowie
Sąd Rejonowy w Cieszynie
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
Sąd Rejonowy w Gliwicach
Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
Sąd Rejonowy w Jaworznie
Sąd Rejonowy w Katowicach
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Sąd Rejonowy w Mysłowicach
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
Sąd Rejonowy w Rybniku
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
Sąd Rejonowy w Zabrzu
Sąd Rejonowy w Zawierciu
Sąd Rejonowy w Żywcu
Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej
Sąd Wojewódzki w Częstochowie
Sąd Wojewódzki w Katowicach
Sąd Wojewódzki w Stalinogrodzie VII Wydział Karny w Częstochowie
Sąd Wojskowy 11 Korpusu Armijnego w Gliwicach
Wojskowa Prokuratura 10 Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza w Katowicach
Wojskowa Prokuratura Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Katowicach
Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Katowicach
Prokuratura Sądu Okręgowego w Cieszynie Oddział Zamiejscowy w Bielsku
Prokuratura Sądu Okręgowego w Cieszynie
Prokuratura Sądu Okręgowego w Częstochowie
Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach
Prokuratura Sądu Okręgowego w Sosnowcu
Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach
Prokuratura Wojewódzka w Bielsku-Białej
Prokuratura Wojewódzka w Częstochowie
Prokuratura Wojewódzka w Katowicach
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Sąd Grodzki w Żorach
Sąd Grodzki w Białej
Sąd Grodzki w Bielsku
Sąd Grodzki w Chorzowie
Sąd Grodzki w Częstochowie
Sąd Grodzki w Dąbrowie Górniczej
Sąd Grodzki w Katowicach
Sąd Grodzki w Kłobucku
Sąd Grodzki w Mikołowie
Sąd Grodzki w Mysłowicach
Sąd Grodzki w Pszczynie
Sąd Grodzki w Rudzie Śląskiej
Sąd Grodzki w Rybniku
Sąd Grodzki w Sosnowcu
Sąd Grodzki w Strumieniu
Sąd Grodzki w Tarnowskich Górach
Sąd Grodzki w Wodzisławiu Śląskim
Sąd Grodzki w Zabrzu
Sąd Okręgowy w Bytomiu
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Sąd Okręgowy w Katowicach
Sąd Okręgowy w Sosnowcu
Sąd polowy 13 Dywizji Piechoty w Gliwicach
Sąd Powiatowy w Będzinie
Sąd Powiatowy w Bytomiu
Sąd Powiatowy w Chorzowie
Sąd Powiatowy w Częstochowie
Sąd Powiatowy w Dąbrowie Górniczej
Sąd Powiatowy w Gliwicach
Sąd Powiatowy w Jaworznie
Sąd Powiatowy w Katowicach
Sąd Powiatowy w Kłobucku
Sąd Powiatowy w Mysłowicach
Sąd Powiatowy w Tychach z tymczasową siedzibą w Mikołowie
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach
Wojskowy Sąd Polowy 2 Dywizji Piechoty w Częstochowie
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Akta aresztów i zakładów karnych
Areszt Śledczy w Bielsku-Białej 
Areszt Śledczy w Bytomiu
Areszt Śledczy w Częstochowie
Areszt Śledczy w Gliwicach
Areszt Śledczy w Katowicach
Areszt Śledczy w Mysłowicach
Areszt Śledczy w Sosnowcu
Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach
Areszt Śledczy w Zabrzu
Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Katowicach
Ośrodek Odosobnienia - Areszt Śledczy w Sosnowcu
Ośrodek Odosobnienia w Bytomiu Miechowicach
Ośrodek Odosobnienia w Kokotku
Ośrodek Odosobnienia w Raciborzu
Ośrodek Odosobnienia w Zabrzu
Zakład Karny w Cieszynie
Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju
Zakład Karny w Lublińcu
Zakład Karny w Raciborzu
Zakład Karny w Zabrzu
Inne
Wojskowe Komendy Uzupełnień w: Będzinie, Chorzowie, Żywcu, Tarnowskich Górach, Rybniku, Bielsku-Białej, Częstochowie, Mysłowicach, Katowicach, Tychach, Gliwicach
Dary od osób fizycznych
Delegatura Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Częstochowie
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach – Delegatura w Będzinie
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach – Delegatura w Pszczynie
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej oddział w Katowicach
Urząd Wojewódzki w Częstochowie, Wydział ds. Wyznań
Urząd Wojewódzki w Katowicach, Kuratorium Oświaty i Wychowania
Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Będzinie
do góry