Nawigacja

Aktualności

IV edycja konkursu „Sztafeta pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”

Laureaci konkursu mają możliwość uczestniczenia w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu KL Mauthausen-Gusen podczas wyjazdu pamięci do Austrii pod hasłem „Polacy w KL Mauthausen-Gusen”.

Celem konkursu o symbolicznym tytule „Sztafeta pamięci” jest zachęcenie do rodzinnych dyskusji o historii II wojny światowej i o wplecionych w nią losach przodków. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prosimy o przygotowanie prac pisemnych.

Laureaci w ramach wyjazdu pamięci do Austrii zaplanowanego na maj 2020 roku odwiedzą miejsca pamięci ważne dla Polaków, będą także uczestniczyć w międzynarodowych uroczystościach związanych z 75. rocznicą wyzwolenia KL Mauthausen-Gusen.

Konkurs organizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych i Wielkopolskim Muzeum Niepodległości – Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu.

Nadsyłanie prac wraz z metryczkami do 6 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zachęcając do udziału w konkursie, jako inspirację publikujemy poniżej wybrane fragmenty prac nagrodzonych i wyróżnionych w poprzedniej jego edycji.

 

Koordynator:

Agnieszka Kołodziejska

agnieszka.kolodziejska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 55

do góry