Nawigacja

Aktualności

Konferencja w ramach projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań" – Bielsko-Biała, 29 stycznia 2020

29 stycznia 2020 r. w Bielsku-Białej odbyła się czwarta konferencja w ramach projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań". Został on przygotowany i wdrożony przez Kamilę Sachnowską i Renatę Bieniek z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Projekt, początkowo realizowany tylko na terenie województwa mazowieckiego, od dwóch lat obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie, Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie, Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku Białej miała okazję spotkać się z dr Magdaleną Krajewską, naczelnik Wydziału Identyfikacji w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz z Angeliką Słodką i Joanną Trębicką, pracownikami Wydziału Identyfikacji. Tematem spotkania była rola i zadania antropologów podczas prac ekshumacyjnych i identyfikacji szczątków ludzkich. W pracach terenowych antropolodzy, obok archeologów, odgrywają główną rolę. Po zakończeniu prac w terenie dalsze czynności przenoszą się do laboratoriów, w których dokonuje się pełnej i wiarygodnej identyfikacji szczątków. Określa się płeć i wiek, a w niektórych przypadkach udaje się również podać informację o ostatnich chwilach ofiary (np. o przebytych chorobach i śladach tortur). Kolosalną rolę w identyfikacji ofiar odgrywa genetyka. Baza materiału genetycznego ciągle się powiększa i wciąż poszukuje się krewnych ofiar mogących oddać materiał porównawczy do prac identyfikacyjnych (co istotne - pobieranie materiału genetycznego nie jest bolesne ani inwazyjne).

Drugą część spotkania poświęcono zajęciom praktycznym. Uczestnicy konferencji przy pomocy materiału porównawczego starali się rozpoznać i określić płeć i wiek ofiar oraz rodzaj przebytych chorób pozostawiających ślady w materiale kostnym. Pomocami naukowymi były zdjęcia materiału kostnego pozyskanego w pracach poszukiwawczo-ekshumacyjnych.

* * *

Projekt jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 8 klas szkół podstawowych. Jego cele to wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.

Na projekt składa się cykl 6 spotkań, z których każde będzie poświęcone miejscu, postaci lub problemom badawczym związanym z poszukiwaniami ofiar reżimów totalitarnych. Finalnym zadaniem będzie nakręcenie krótkiego (do 2 minut) filmu, zachęcającego młodzież do zainteresowania się tematyką prac biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Projekt jest objęty Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Projekt jest realizowany w Oddziałach IPN w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Szczecinie i Warszawie oraz w delegaturze w Bydgoszczy.

 

do góry