Nawigacja

Aktualności

„O Gustawie Morcinku pośle i uwikłaniu twórcy w politykę...” – Katowice, 17 grudnia 2019

17 grudnia 2019 r., o godz. 17.00, w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika „Przystanek Historia”, przy ul. św. Jana 10, odbyło się spotkanie „O Gustawie Morcinku pośle i uwikłaniu twórcy w politykę....”. Rozmowę z prof. Krystyną Heską-Kwaśniewicz i dr Lucyną Sadzikowską poprowadził prof. Marian Kisiel.

W trakcie spotkania zaprezentowano wydaną przez Oddział IPN w Szczecinie książkę Działalność poselska Gustawa Morcinka, czyli katalog ludzkiej biedy. Dokumenty w opracowaniu Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Lucyny Sadzikowskiej”.

Publikacja przybliża postać Gustawa Morcinka, posła na sejm PRL w latach 1952–1956 i jego zmaganie z rzeczywistością tamtego okresu przez pryzmat dotąd niepublikowanych dokumentów. Widzi się pewien – w istocie dramatyczny – aspekt pełnienia przez Morcinka funkcji posła. Część bowiem prezentowanych w zbiorze listów stanowią pisma odmowne – odpowiedzi  na jakieś prośby, te zaś odpowiedzi niejednokrotnie dowodzą wręcz nieskuteczności interwencji poselskich Morcinka, co uprzytamnia, jaka była rzeczywista pozycja posła na Sejm PRL. Listów z podziękowaniami kierowanymi bezpośrednio do niego znalazło się w badanym przez autorki korpusie tekstów niezbyt wiele, ale jest to fakt łatwo wytłumaczalny. Niewątpliwie autorki mają rację, konstatując w końcowej części swego szkicu, że „[…] Morcinek znany był i ceniony przede wszystkim jako pisarz, którego książki budziły zaufanie i stąd wyrastał jego wielki autorytet. Dwa zwroty, bardzo nasycone semantycznie: ‘zacny’ i ‘przepiękne książki’, zawierają w sobie najkrótszą charakterystykę Morcinka. Tak go widzieli wyborcy – jako prawego człowieka i dobrego pisarza, jedno i drugie było ze sobą spójne i budowało zaufanie. Takiemu posłowi można było zaufać” .

prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski

 

Serdecznie polecamy!

 

do góry