Nawigacja

Aktualności

Czas przełomów – Górny Śląsk w XX wieku. Cykl historycznych warsztatów dla nauczycieli w Radiostacji Gliwice

 • Cykl historycznych warsztatów dla nauczycieli w Radiostacji Gliwice.
  Cykl historycznych warsztatów dla nauczycieli w Radiostacji Gliwice.
 • Cykl historycznych warsztatów dla nauczycieli w Radiostacji Gliwice.
  Cykl historycznych warsztatów dla nauczycieli w Radiostacji Gliwice.

Warsztaty zorganizowane przez Muzeum w Gliwicach przy współpracy z IPN Katowice oraz Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach, skierowane są do nauczycieli. Cykl składa się z czterech bloków tematycznych dotyczących przełomowych momentów w dziejach Górnego Śląska w XX wieku. Do poprowadzenia warsztatów zaprosiliśmy doświadczoną kadrę historyków, którzy na co dzień nie tylko badają najnowsze dzieje naszego regiony, ale uczestniczą również w przygotowaniu podstawy programowej oraz scenariuszy zajęć do nauczania historii, a także specjalizują się w pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą. Oprócz wykładów merytorycznych zaprezentowane zostaną materiały edukacyjne dotyczące poszczególnych zagadnień, źródła oraz miejsca pamięci.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają pakiet zawierający:

 •  imienny certyfikat,
 •  materiały edukacyjne, w tym publikacje,
 •  scenariusze zajęć.

Miejsce: Radiostacja Gliwice, oddział Muzeum w Gliwicach,

ul. Tarnogórska 129Zapisy i szczegółowe informacje:

Zbigniew Gołasz (32) 300 04 04, Anna Piontek (32) 231 08 54

mail: warsztaty@muzeum.gliwice.pl

Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Współpraca: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Ogólnopolskie Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu warsztatów oraz ich odwołania, gdy liczba zapisanych osób będzie niewystarczająca (minimum 10 osób).

Informacja o odwołaniu warsztatów zostanie przekazana zapisanym uczestnikom minimum dwa dni przed datą warsztatów.

 

 • 28 listopada 2019 r.: Stan wojenny

10.05 – Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic… Stan wojenny w Polsce (Angelika Blinda, OBEN IPN w Katowicach)

10.35 – Stan wojenny. Omówienie wystawy i teki edukacyjnej IPN (Angelika Blinda i Magdalena Duber, OBEN IPN w Katowicach)

11.05 – Stan wojenny w piosenkach z epoki. Utwory muzyczne jako źródło do nauczania o zagadnieniu (Magdalena Duber, OBEN IPN w Katowicach)

11.35 przerwa kawowa
12.00 – „Wujek” – miejsce pamięci (Michał Dzióbek, ŚCWiS)

12.30 – Portal „Gliwicka opozycja 1945–1990”. O projekcie i możliwościach wykorzystania go w edukacji (Karol Chwastek, ŚCWiS)

13.00 – Dyskusja i podsumowanie warsztatów

 

Warsztaty w 2020:

 • 27 Lutego 2020: „Końca wojny nie było”. Rok 1945 na Górnym Śląsku.

10.05 – Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku (dr Bogusław Tracz OBBH IPN w Katowicach).

10.35 – Materiały edukacyjne IPN dotyczące roku 1945 na Górnym Śląsku (Ryszard Mozgol, OBEN IPN w Katowicach).

11.05 – Obozy na Górnym Śląsku – Górnoślązacy w obozach. Górnośląskie konteksty obozów pracy (Adrian Rams, OBEN IPN w Katowicach).

12.00 – Obóz specjalny NKWD w Toszku w świetle najnowszych ustaleń (Dariusz Węgrzyn, OBBH IPN w Katowicach).

12.30 – Obóz karny w Świętochłowicach-Zgodzie w 1945 r. jako element powojennych represji polityczno-narodowościowych na Górnym Śląsku (dr Sebastian Rosenbaum, OBBH IPN w Katowicach).

13.00 – „Szychta niewolników” – filmy dokumentalne jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu o pracy przymusowej (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach).

13.30 – dyskusja i zakończenie warsztatów.

 • Marzec 2020: Od narodowej rewolty do podziału regionu. Górny Śląsk w latach 1918–1922.

10.00 – Przywitanie

10.05 – Kuratorskie oprowadzanie po wystawie o wojskach międzysojuszniczych na Górnym Śląsku (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)

10.30 – Projekty edukacyjne IPN w Katowicach dotyczące okresu powstań Śląskich i plebiscytu (Ryszard Mozgol, OBEN IPN w Katowicach)

11.00 – „Powstańcy to wiara, nadzieja i cud” – ocalmy groby Powstańców Śląskich od zapomnienia! Prezentacja projektu i omówienie możliwości jego wykorzystania w aktywizacji młodzieży (Jan Kwaśniewicz, OBUWiM IPN w Katowicach)

11.30 – przerwa kawowa

12.00 – Prezentacja projektów edukacyjnych Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności dotyczących okresu powstań śląskich (Michał Dzióbek, ŚCWiS)

12.30 – Prezentacja projektów Muzeum w Gliwicach dotyczących okresu powstań śląskich w powiecie gliwicko–toszeckim (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)

13.00 – Wojciech Korfanty – trybun – polityk – dyktator powstania. Prezentacja najnowszych publikacji (dr Sebastian Rosenbaum, OBBH IPN w Katowicach)

13.30 – zakończenie warsztatów

 • Maj 2020: Rok 1939 na Górnym Śląsku.

10.00 – Przywitanie

10.05 – „Halo, tu Gliwice!” Radiostacja w Gliwicach– miejsce pamięci i edukacji. Oprowadzanie i pokaz filmu dokumentalnego (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)

11.00 – Dywersanci, freikorzyści, prowokatorzy. Specyfika działań wojennych na Górnym Śląsku w 1939 r. (dr hab. Grzegorz Bębnik, OBBH IPN w Katowicach)

11.25 – Policja Województwa Śląskiego w walce z dywersją i w obronie granicy (Grzegorz Grześkowiak, Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939)

11.50 – przerwa kawowa

12.15 – Miejsca pamięci przy K.W. Policji w Katowicach oraz materiały edukacyjne Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Prezentacja (Grzegorz Grześkowiak, Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939

12.40 – „Z dnia na dzień stali się zwierzyną łowną”. „Sonderfahndungsbuch Polen” jako źródło do nauczania o represjach nazistowskich na Górnym Śląsku (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)

13.05 – Prezentacja materiałów dydaktycznych IPN o 1939 r. (Angelika Blinda/Magdalena Duber, OBEN IPN w Katowicach)

13.30 – zakończenie warsztatów. Wręczenie certyfikatów

 

 

 

do góry