Nawigacja

Aktualności

Konferencja dla młodzieży i szkolenie dla nauczycieli na temat I Powstania Śląskiego – Rybnik, 18 września 2019

Nauczyciele z Rybnika jako pierwsi w regionie otrzymali wydrukowane egzemplarze infografiki „I Powstanie Śląskie. Geneza. Przebieg. Skutki”.

18 września 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku odbyła się konferencja popularno-naukowa „I Powstanie Śląskie. Geneza – Przebieg – Skutki“. Konferencję otworzył w imieniu dyrektora szkoły Krzysztof Kopiczko, uczniowie wysłuchali dwóch referatów historyków Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Naczelnik OBEN IPN w Katowicach Ryszard Mozgol mówił o polskiej świadomości narodowej na Górnym Śląsku. Michał Miwa-Młot opowiedział o I Powstaniu Śląskim.  Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne poświęcone powstańcom śląskim. Katowicki oddział IPN podpisał porozumienie o współpracy edukacyjnej z Zespołem Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku.

Kolejnym punktem było szkolenie dla nauczycieli przeprowadzone przez pracowników OBEN IPN w Katowicach w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli – Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Rybniku. Zaprezentowano m.in. infografikę pt. „I Powstanie Śląskie. Geneza – Przebieg – Skutki”, jako pomoc w działaniach edukacyjnych nauczyciela. Nauczyciele wysłuchali referatów: Ryszarda Mozgola – „O polskiej świadomości narodowej na Górnym Śląsku – krótkie rozważania na podstawie informacji zawartych w infografice“ oraz Michała Miwy-Młota – „I Powstanie Śląskie. Geneza – Przebieg – Skutki – omówienie infografiki“. Szkolenie otworzyła Urszula Warczok z RODN WOM. Nauczyciele z Rybnika jako pierwsi w regionie otrzymali wydrukowane egzemplarze infografiki IPN.

* * *

Infografika „I Powstanie Śląskie. Geneza. Przebieg. Skutki” została przygotowana przez zespół edukatorów Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Można w niej znaleźć podstawowe informacje, pozwalające na przedstawienie wydarzeń poprzedzających wybuch powstania, okoliczności jego wybuchu, przebieg i konsekwencje wydarzeń z sierpnia 1919 roku. Infografika zawiera 3 mapy, 5 fotografii, 2 diagramy, kalendarium wydarzeń.

Fot. K. Kopiczko (konferencja), IMG (szkolenie dla nauczycieli).

do góry