Nawigacja

Aktualności

80. rocznica wybuchu II wojny światowej w Katowicach, 13 września 2019

13 września 2019 r. w Katowicach odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. W wydarzeniu wziął udział dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Uroczystości rozpoczęła się mszą św. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach (ul Plebiscytowa 49 a), następnie uczestnicy przeszli pod Grób Policjanta Polskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

* * *

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach w 2018 r. wyremontowało Grób Policjanta Polskiego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy ul. Lompy 19. Obiekt powstał w 1993 r. W lipcu 1995 wokół grobu - pomnika umieszczono płyty z nazwiskami zamordowanych w 1940 przez NKWD. Obecnie kompozycja składa się z krzyża katyńskiego, wyodrębnionego grobu policjanta polskiego, szeregu tablic poświęconych funkcjonariuszom państwowym poległym w czasie powstań śląskich, II wojny światowej i po wojnie oraz ich rodzinom. Jest to miejsce pochówku nieznanego policjanta, jeńca Ostaszkowa, zamordowanego w Twerze, którego szczątki ekshumowano w Miednoje i pochowano w Katowicach w dniu 17 września 1993 r.

Niestety w ostatnim czasie wiele elementów miejsca pamięci uległo zniszczeniu. W wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r." z siedzibą w Katowicach zwróciło się do OBUWiM Katowice z prośbą o sfinansowanie remontu.

W ramach prac zleconych przez Oddział IPN w Katowicach wykonano renowację i wypoziomowanie elementów granitowych, uzupełnienie liternictwa oraz przebudowę wiecznego znicza.

 

 

do góry