Nawigacja

Aktualności

X posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach - 27 czerwca 2019

Spotkanie rozpoczęło się zrelacjonowaniem działalności Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach w I półroczu 2019. Działalność z zakresu stanu opieki nad upamiętnieniami przedstawił  Jan Kwaśniewicz. Po przyjęciu stosownych uchwał i omówieniu spraw bieżących głos zabrał płk. Stanisław Kiewro - Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Związku Sybiraków w Katowicach. Przedstawił  historię Związku Sybiraków i jego działalności po reaktywowaniu w 1989 roku.  Wystąpienie rozpoczął omówieniem genezy ustanowienia „Dnia Sybiraka”, obchodzonego 17 września, a ustanowionego z mocy ustawy Sejmu RP. Wspomniał, że Polacy zapisali się w dziejach Sybiru już w 1582 r. w związku z odnotowaniem obecności jeńców wojsk Stefana Batorego. Później to byli carscy zesłańcy na Sybir  po konfederacji barskiej i I rozbiorze Rzeczypospolitej w liczbie 10 tysięcy. Następnie z tymi samymi skutkami wolnościowymi wędrowali powstańcy kościuszkowscy, żołnierze Księstwa Warszawskiego, powstańcy listopadowi i styczniowi. Tak więc w przeddzień wybuchu I wojny światowej na Syberii znalazło się już ponad 50 tysięcy carskich zesłańców. Początkiem ogólnopolskiego ruchu stowarzyszeń sybirackich było Akademickie Koło Sybiraków, które działało do 1927 roku.  Jednym z wyjątków były Katowice, gdzie związek Sybiraków zawiązał się już w 1925 roku, założony przez byłych żołnierzy 5 Dywizji Strzelców Polskich zwanej też Dywizją Syberyjską. W 1928 roku powstał ogólnopolski „Związek Sybiraków”, a legitymację z numerem 1 otrzymał Józef Piłsudski. W czasie II wojny światowej były cztery wywózki - ponad 820 tysięcy Polaków znalazło się na Syberii. Do lipca 1945 roku do kraju powróciło 250 tysięcy Polaków. 13 stycznia 1989 roku odbyło się pierwsze ogólnopolskie zebranie Sybiraków, na którym reaktywowano  związek. W Katowicach wznowił on działalność 2 września 1989 roku. Stan członków związku sybirackiego, których osobiście dotknęła tragedia zesłania, liczył blisko 4 tysiące osób obecnie żyje już tylko 950. Na zakończenie wystąpienia Przewodniczący płk. Stanisław Kiewro zaprosił zgromadzonych na posiedzeniu Komitetu na uroczystość „Dnia Sybiraka”, która odbędzie w dniu 17 września 2019 roku przy pomniku na cmentarzu ewangelickim przy ul. Francuskiej w Katowicach. Na zakończenie omówiono zgłoszone wnioski i zamknięto obrady.

 

 

do góry