Nawigacja

Aktualności

Trzeci Szereg Solidarności z poparciem IPN

Zakończyły się konsultacje, związane z planowanym nadaniem jednemu z bielskich rond nazwy „Trzeciego Szeregu Solidarności“. Inicjatywę tę, zgłoszoną przez podbeskidzką „Solidarność“, poparł prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, przysyłając swoją opinię w tej sprawie.

  • „Solidarność Podbeskidzia” nr 44 z 2 VIII 1983 r. z oświadczeniem RKW „Trzeci Szereg” w sprawie zniesienia stanu wojennego.
    „Solidarność Podbeskidzia” nr 44 z 2 VIII 1983 r. z oświadczeniem RKW „Trzeci Szereg” w sprawie zniesienia stanu wojennego.
  • List Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka.
    List Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka.

Instytut Pamięci Narodowej w pełni popiera inicjatywę nadania rondu w Bielsku-Białej nazwy „Trzeciego Szeregu Solidarności”.

Dziedzictwo zmagań o niepodległą Polską jest fundamentalną częścią naszej pamięci narodowej. Ich ostatni etap rozpoczęty obudzeniem nadziei podczas czerwcowej pielgrzymki do Ojczyzny Jana Pawła II w 1979 roku, czego owocem stał się ogólnonarodowy ruch „Solidarności”, którego nie udało się zdławić przemocą podczas stanu wojennego i następnych lat komunistycznych represji, wymaga szczególnego upamiętnienia.

Na tej drodze, podbeskidzka „Solidarność” w latach 1980-1989 zapisała znaczącą i chwalebną kartę. Tym większe uznanie należy się ludziom, którzy podjęli działania po 13 grudnia 1981 roku, kiedy groziło to wieloletnim więzieniem. Taką cenę płacili też, ci nieliczni, skupieni w podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej Trzeci Szereg NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie (popularnej zwanej Trzecim Szeregiem „Solidarności”) tworzonej przez ludzi pracy Podbeskidzia. Tworzyli konspiracyjne struktury związkowe, wydawali podziemne biuletyny, nie zważając na represje, podtrzymywali nadzieję, a domagając się powrotu „Solidarności” przybliżali nas ku niepodległej Polsce.

Pamięć o wszystkich, skupionych w „Solidarności”, którzy nie podali się komunistycznej przemocy jest nie tylko naszym obowiązkiem ale wyrazem wdzięczności za niepodległą Polskę.

Instytut Pamięci Narodowej wyraża uznanie i podziękowanie inicjatorom nadania rondu w Bielsku-Białej nazwy „Trzeciego Szeregu Solidarności” oraz deklaruje dalsze wsparcie.

Jarosław Szarek

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

 

do góry