Nawigacja

Aktualności

„Ślady Anny Walentynowicz na Śląsku“ – Katowice, 26 kwietnia 2019

Sejm RP bieżący rok ustanowił Rokiem Anny Walentynowicz.

„Tutaj na Śląsku, od 1983 r., została cząstka mojego serca" - powiedziała kiedyś Anna Walentynowicz.

Od marca Katowice mają skwer Anny Walentynowicz. Z tej okazji w piątek, 26 kwietnia 2019 r. w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności (Katowice, ul. Wincentego Pola 38) odbyło się spotkanie „Ślady Anny Walentynowicz na Śląsku“. W wydarzeniu uczestniczył dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem Adama Chmieleckiego: „Anna Walentynowicz. Legenda Solidarności”. Drugi prelegent Sebastian Reńca przedstawił referat pt. „Ślady Anny Walentynowicz na Śląsku”. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie skweru Anny Walentynowicz. Na zakończenie w ŚCWiS można było zobaczyć wystawę „Anna Walentynowicz. Legenda <Solidarności> 1929–2010”.

Autorem wystawy jest Arkadiusz Kazański,  historyk Oddziału IPN w Gdańsku . Została przygotowana w trzydziestą drugą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność“  Ekspozycja w układzie chronologicznym przestawia życie i działalność Anny Walentynowicz. Materiały ikonograficzne, które posłużyły do wykonania wystawy, pochodzą z archiwów (IPN, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, państwowych, Kancelarii Prezydenta RP i innych), muzeów, bibliotek, a także zbiorów prywatnych, w tym także rodziny Anny Walentynowicz.

Fot. ŚCWiS.

do góry