Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Tajne Harcerstwo Krajowe – Szeregi Wolności – Mysłowice, 28 lutego 2019

W czwartek, 28 lutego 2019 r., w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Mysłowicach, woj. śląskie, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej członkom organizacji Tajne Harcerstwo Krajowe – Szeregi Wolności, działającej w latach 1948–1953.

Była to jedna z najdłużej istniejących antykomunistycznych organizacji młodzieżowych, powstałych z potrzeby serca młodych ludzi, pragnących wolnej i niepodległej Polski,  obejmująca swym zasięgiem Mysłowice, Katowice, Bieruń Śląski i Lędziny w ówczesnym województwie śląsko-dąbrowskim/katowickim. W jej szeregach znalazło się ponad 60 osób. Po wykryciu przez milicję około 20 jej członków skazano po procesach w 1954 r. na kary więzienia, sięgające nawet 10 lat.

 

Wszystkich gości bardzo serdecznie powitali Pani Dyrektor I LO Dorota Konieczny-Simela i dr Andrzej Sznajder, Dyrektor Oddziału Katowickiego IPN, który był inicjatorem umieszczenia w szkole tablicy pamiątkowej pro memoria.

W odsłonięciu tablicy oraz związanych z tym uroczystościach wzięli udział  byli członkowie Tajnego Harcerstwa, Panowie Wiktor Kokot i Konrad Graca, rodziny nieżyjących już członków piątki założycielskiej THK, śląscy parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, wielu organizacji m.in. kombatanckich i harcerskich, stowarzyszeń i związków zawodowych, służb mundurowych, przedstawiciele mediów i inni zaproszeni goście, a zwłaszcza młodzież szkolna.

 

W trakcie uroczystości goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia na temat historii Tajnego Harcerstwa, które przedstawił Adam Gryman z Oddziału IPN w Katowicach.

Momentem szczególnym dla wszystkich zebranych było wystąpienie Pana Wiktora Kokota, przed laty jednego z założycieli THK, świadka historii, który ze wzruszeniem w głosie dziękował w imieniu swych dawnych koleżanek i kolegów za pamięć. Kiedy schodził z mównicy, młodzież i zebrani dziękowali za zabranie głosu powstaniem z miejsc i nie cichnącymi, szczerymi oklaskami.  Po odsłonięciu tablicy, umieszczonej w ścianie półpiętra szkolnej klatki schodowej, po złożeniu kwiatów, zgromadzona młodzież i goście mieli okazję wysłuchać części artystycznej, przygotowanej przez uczniów pod okiem pedagogów. 

 

Wydarzenie było częścią projektu zainicjowanego przez dr Jarosława Szarka Prezesa IPN w ramach, którego z okazji tegorocznego Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” upamiętniane są młodzieżowe organizacje antykomunistyczne z lat 1945-1956.

Przedsięwzięciu towarzyszyła akcja edukacyjna prowadzona przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach oraz prezentacja wystawy pt. „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/1945-1956.”
 

 

do góry