Nawigacja

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu o Prawie Pracy, BHP i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz historii Żołnierzy Wyklętych

Finał konkursu odbył się 18 stycznia 2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Główny Inspektorat Pracy wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach oraz Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach zorganizował dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wojewódzki konkurs o Prawie Pracy, BHP i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz historii Żołnierzy Wyklętych. Honorowy patronat objęła Poseł Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska.

Wydarzenie miało na celu:

- popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej,

- popularyzowanie wiedzy na temat działalności Państwowej Inspekcji Pracy, która w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia,

- popularyzowanie i upamiętnianie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat historii Żołnierzy Wyklętych.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy 
w Katowicach uhonorowała następujących uczniów:

1 miejsce: Martyna Sokołowska z Zespołu Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Myszkowa,

2 miejsce: Felicja Świerczok z  II Liceum Ogólnokształcąco – Technicznego z Lublinca,

3 miejsceAdam Lendzik z Państwowej Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół  z Bytomia.

do góry