Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z prof. Filipem Musiałem pt. „1989 – między pluralizmem a marzeniem o demokratyzacji” – Częstochowa, 31 stycznia 2019

31 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie odbyło się spotkanie z prof. Filipem Musiałem, dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie pt. „1989 – między pluralizmem a marzeniem o demokratyzacji”.

Prof. Filip Musiał zaprezentował sposób przemian ustrojowych w Polsce zaplanowany przez komunistów, którzy czerpali wzorce z NEP-u z lat 20-tych oraz z przemian z lat 50-tych w całym Bloku Sowieckim. Realizacja tych planów nie udała się jednak komunistom do końca. Wygrało społeczeństwo, które w 1989 r. pokazało poprzez pójście na wybory i wybranie "Solidarności", że oczekuje głębszych przemian. Jednocześnie Dyrektor krakowskiego IPN podkreślił, że byliśmy ostatnim państwem Bloku Wschodniego, które przeprowadziło wolne wybory. Nastąpiło to dopiero w 1991 r., kiedy inne państwa dokonały tego już rok wcześniej.

Było to VII spotkanie z cyklu "Częstochowskich spotkań historyczno-archiwalnych" organizowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Częstochowie oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Kolejne spotkanie odbędzie się 13 marca br. pt. „Częstochowa i jej mieszkańcy w zasobie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej”.

Fot. Klaudia Gruszka/Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II

***

Filip Musiał – historyk i politolog, dr hab., dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, profesor i prorektor Akademii Ignatianum w Krakowie, zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Historycznych WiN-u”. Bada historię polityczną Polski XX w., zwłaszcza dzieje komunistycznego aparatu represji. Autor książek: „Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989)” (2007; 2015); „Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945–1989” (2010); (z D. Golikiem) „Władysław Gurgacz – jezuita wyklęty” (2014) i in.

 

do góry