Nawigacja

Aktualności

Akademia Niepodległości w Cieszynie, 14 stycznia 2019

W Książnicy Cieszyńskiej wykład wygłosił prof. dr hab. Janusz Odziemkowski oraz dr hab. Tomasz Panfil

W poniedziałek 14 stycznia 2019 r. w Książnicy Cieszyńskiej, przy ul. Menniczej 46, odbyła się szósta sesja wykładowa Akademii Niepodległości. Tym razem studenci Akademii wysłuchali wykładów prof. dr. hab. Janusza Odziemkowskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) pt. „Dziedzictwo zaborów i budowanie Niepodległej" oraz dr. hab. Tomasza Panfila, naczelnika OBEN IPN w  Lublinie pt. „Ojcowie Niepodległej: Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos".

Prof. zwycz. dr hab. Janusz Odziemkowski, absolwent UW, w latach 1981-1990 pracownik Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, w l.atach 1990 -1994 szef sekretariatu MON, szef Urzędu d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych, następnie pracownik Wojskowego Instytutu Historycznego i Akademii Obrony Narodowej. Od 1998 r. pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor 40 książek i wielu artykułów z zakresu historii wojskowości, historii Kościoła, międzynarodowych konfliktów zbrojnych, historii walk o niepodległość XIX-XX w. i II Rzeczypospolitej. Spod jego pióra wyszły m.in. Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej (Warszawa 1996), Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945 (Warszawa 1998), Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej (Warszawa 2006), Piechota polska w wojnie z Rosją bolszewicką 1919-1920 (Warszawa 2010), Polskie kolejnictwo wojskowe na froncie wschodnim 1918-1920 ( Kraków 2011).

Dr hab. Tomasz Panfil, od 1990 r. pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, publicysta historyczny. Po magisterium w 1987 r., uzyskał stopień doktora w 1989 r. na podstawie pracy  Medal w kulturze staropolskiej, w 2002 habilitował na podstawie książki Lingua symbolica. O najstarszych wyobrażeniach heraldycznych w Polsce. W latach 2003-2014 kolejno profesor KUL, dyrektor Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii. Autor ponad dwustu publikacji naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych. W latach 1990-1991 burmistrz Sandomierza, jako pierwszy w Polsce zdekomunizował przestrzeń publiczną miasta usuwając sowieckie pomniki i przywracając historyczne nazwy ulic i placów. Od 2017 r. pełni obowiązki naczelnika Biura Edukacji Narodowej IPN Oddział w Lublinie. Ostatnie książki to Tyle we mnie siły. Opowieść o życiu Księdza generała Brygady Witolda Kiedrowskiego 1912-2012 (Warszawa 2016) oraz Ignacy Daszyński 1866-1936 (Warszawa 2018).

***

11 grudnia 2017 r. w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach otworzył Akademię Niepodległości. Jest to cykl wykładów, które – w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – odbywać się będą regularnie aż do 2021 r. Wykłady Akademii Niepodległości w Cieszynie organizowane są we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Książnicą Cieszyńską.

Akademia Niepodległości – to rozpoczęty w grudniu 2017 r., a obliczony na cztery lata (do połowy roku 1921) cykl spotkań, w czasie których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedstawią – w formie popularnych wykładów – zarówno drogę do Niepodległej, poczynając od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wznoszenie jej państwowego gmachu i wykuwanie granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia. Wykłady w każdym ośrodku mają taki sam przewodni temat, przy czym każdorazowo składający się z dwóch segmentów – wykładowi o charakterze monograficznym towarzyszyć będzie drugi, oparty na wątkach biograficznych. Samo ujęcie jest indywidualnym wyborem wykładowcy – wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, należy sięgać do wątków lokalnych. W zależności od personalnego składu uczestników, zainteresowania etc. możliwe jest podejmowanie dyskusji, pogłębianie poszczególnych kwestii, odsyłanie do literatury przedmiotu. Ważne jest również, by każdorazowo mogło pojawić się konkretne przesłanie, bowiem cały cykl został pomyślany nie tylko jako poszerzenie wiedzy, ale też jako element formowania postaw, opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji i przywiązaniu do Ojczyzny. Dla słuchaczy Akademii Niepodległości, przygotowano stylizowane na przedwojenne, indeksy akademickie, a na zakończenie roku akademickiego - wzory certyfikatów, zaś na absolutorium - wzorowane na przedwojennych, patenty oficerskie.

Fot. Książnica Cieszyńska.

 

do góry