Nawigacja

Aktualności

Konferencja popularnonaukowa dla młodzieży „Represje stanu wojennego w województwie katowickim“ – Katowice, 11 grudnia 2018

11 grudnia 2018 r., o godz. 11.00, w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika przy ul. św. Jana 10 odbyła się konferencja popularnonaukowa dla młodzieży pt. „Represje stanu wojennego w województwie katowickim“. Konferencję zorganizowano w ramach wydarzeń upamiętniających 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Program:

  • dr Jarosław Neja (OBBH IPN Katowice) – Geneza stanu wojennego.
  • Ryszard Mozgol (naczelnik OBEN IPN Katowice)– Uwolnić więźniów politycznych! Fenomen aktywności Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania w województwie katowickim. 
  • dr Tomasz Kurpierz (OBBH IPN Katowice) – Internowani i uwięzieni w stanie wojennym - prezentacja publikacji  OBBH IPN Katowice.
  • Projekcja filmu dokumentalnego pt. Internowane w reż. Pawła Przybylskiego i Michała Dolnego, poświęconego kobietom internowanym w ośrodku odosobnienia w Bytomiu- Miechowicach.
  • dr Jarosław Neja (OBBH IPN Katowice) – Zmuszeni do wyjazdu. Emigracja działaczy NSZZ „Solidarność”  i opozycji demokratycznej z województwa katowickiego w okresie stanu wojennego. 

Konferencji towarzyszyła prezentacja projektu muralu autorstwa Grzegorza Mitręgi, który powstanie w 2019 r. na budynku Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

***

Internowani i uwięzieni w stanie wojennym, pod red. dr. Tomasza Kurpierza i dr.  Jarosława Neji.

Na książkę składa się 13 artykułów, poprzedzonych wstępem, będących między innymi pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Internowani i uwięzieni w stanie wojennym 1981–1983”, zorganizowanej w Zabrzu w 2011, do których dołączone zostało studium autorstwa Jacka Okonia na temat obozowej twórczości poetyckiej osób internowanych z regionu śląsko-dąbrowskiego.

Autorzy omawiają specyfikę represji w czasie stanu wojennego w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym (oprócz internowań i pozbawiania wolności przez sądy i prokuratury były to działania kolegiów ds. wykroczeń, zwalnianie z pracy osób związanych z „Solidarnością” i innymi niezależnymi organizacjami, zmuszanie do wystąpienia ze związku, przeszukania, blokady wydania paszportu i inne szykany, osobne miejsce zajmują przypadki najbardziej drastyczne, czyli morderstwa i śmiertelne pobicia). Podjęta została m.in. próba wyjaśnienia, dlaczego zakres stosowania internowania w poszczególnych regionach kraju był różny i z czego wynikało niejednolite podejście organów władzy komunistycznej do tego narzędzia represji. Przedstawiony został problem emigracji osób internowanych w czasie stanu wojennego. Jeden z tekstów dotyczy internowania grupy prominentów PZPR rządzących PRL przed Sierpniem ᾽80. Poruszona została też problematyka ścigania zbrodni stanu wojennego, m.in. kwestia rozliczenia przed sądem twórców stanu wojennego, a także sprawy związane z bezprawnym pozbawianiem wolności, zwolnieniami z pracy i innymi represjami z tego okresu. Tom zamyka obszerne studium o twórczości poetyckiej internowanych, wykaz skrótów oraz indeks osobowy.

Publikacja została wydana w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Opozycja i opór społeczny w PRL 1956–1989”.

do góry