Nawigacja

Aktualności

V Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Odsłony wolności - 100 lat niepodległości Polski”

Telewizja Polska S.A. i Oddział TVP3 Katowice zaprasiły do udziału w wyjątkowej edycji Internetowego Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr 2018. Tegoroczny przegląd odbywa się pod hasłem „Odsłony wolności - 100 lat niepodległości Polski”. Został zorganizowany w setną rocznicy odzyskania niepodległości.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać spektakle oparte o własne autorskie scenariusze. Przedstawienia będą oceniane w czterech kategoriach: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych ośrodków kulturalno-oświatowych. Swoją nagrodę Najlepszego Spektaklu według Internautów przyznają również Widzowie w ramach głosowania na stronie iteatr.tvp.pl.

Spektakle oceniane będą w trzech etapach./ o tym szczegółowo w regulaminie Przeglądu/

Maksymalny czas trwania konkursowego przedstawienia to 40 minut.Propozycje przedstawień wraz z kompletem dokumentów z załącznika powinny zostać przekazane na adres Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach Ewa Smak ul. Telewizyjna 1, 40-151 Katowice z dopiskiem „Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr”.

do góry