Nawigacja

Aktualności

IX wyjazd Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej do Cieszyna, 10 października 2018

10 października 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Cieszynie. Komisja działa w ramach Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa funkcjonującego przy Oddziale IPN w Katowicach.

Komisja przyjechała na zaproszenie Burmistrza Miasta Cieszyna Ryszarda Macury oraz dyrektora Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie Krzysztofa Neściora.

Spotkanie rozpoczęto w Książnicy Cieszyńskiej, publicznej bibliotece o statusie naukowym, w której zbiorach znajdują się między innymi cenne publikacje z XIX wieku. W jego trakcie omówiono działalność placówki i zwiedzono wystawę poświęconą działalności narodowowyzwoleńczej ludu cieszyńskiego w czasach Polski pod zaborami i ich działań w II R.P.

Następnie członkowie Komisji udali się do Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, gdzie wysłuchali prelekcji na temat 10-letniej działalności placówki. W jej zasobach znajduje się m.in. kolekcja broni i umundurowań oraz innych przedmiotów użytkowych żołnierzy 4 Pułku SP.

Kolejnym punktem wizyty był Centralny Cmentarz Komunalny w Cieszynie, gdzie dokonano przeglądu grobów wojennych i złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze na kwaterze Legionów Polskich poległych w latach 1914 – 1920, a także na grobie pierwszego Komendanta Śląskiego Okręgu ZWZ Józefa Korola. J

Odwiedzono również miejsce pochówku Jana Filarego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych z Oddziału „Bartka”, zamordowanego w 1950 r. w trakcie obławy zorganizowanej przez funkcjonariuszy PUBP w Cieszynie.

Ważnym punktem programu była również wizyta w Czeskim Cieszynie, gdzie zobaczono pomnik pomordowanych Policjantów i Polaków z Zaolzia na Kotyszyńcu. Przy obiekcie i tablicach z nazwiskami ofiar systemów totalitarnych niemieckich i sowieckich - złożono również wiązankę kwiatów. Historię miejsca przybliżył działacz polonijny z Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Pan Stanisław Gawlik.

Podsumowaniem wizyty było spotkanie z Ryszardem Macurą, Burmistrzem Cieszyna, podczas którego Komisja KOPWiM stwierdziła, że stan grobów wojennych i upamiętnień na terenie gminy jest bardzo dobry, a władze samorządowe wywiązują się należycie z zadania opieki nad miejscami pamięci narodowej.  

 

do góry