Nawigacja

Aktualności

75. rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu – Bielsko-Biała, 11 lipca 2018

W trakcie uroczystości nastąpi odsłonięcie pomnika poświęconego Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945

  • Pomnik poświęcony Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w l. 1943-1945 (Bielsko-Biała).
    Pomnik poświęcony Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w l. 1943-1945 (Bielsko-Biała).
  • Pomnik poświęcony Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w l. 1943-1945 (Bielsko-Biała).
    Pomnik poświęcony Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w l. 1943-1945 w Bielsku-Białej.

11 lipca, o godz. 16.00, na cmentarzu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej, przy ul. Saperów 24, odbędzie się uroczystość zorganizowana w 75. rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu, podczas której nastąpi odsłonięcie pomnika poświęconego Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. W uroczystości weźmie udział dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Zbrodnia Wołyńska – antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie, a także część województw lubelskiego i poleskiego. Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to lata 1943–1945.

Granitowy pomnik stanął już na cmentarzu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej. Ma kształt prostopadłościanu o wysokości ponad 2 m. W zagłębieniu w formie krzyża umieszczona została figura Chrystusa, która wygląda jakby zniszczył ją pożar. Inskrypcja na monumencie głosi: „W hołdzie Polakom – ofiarom ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, zamordowanym przez OUN, UPA i inne formacje zbrojne ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945 oraz Ukraińcom ratującym Polaków przed straszliwą śmiercią, często za cenę własnego życia”. Na pomniku znalazły się też słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane w 2001 r. we Lwowie: „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy niż to co dzieli, ażeby razem budować przyszłość”. Autorem pomnika jest Jacek Grabowski, bielszczanin urodzony w 1943 r. w Stryju na Kresach.

Informacja przygot. na podstawie depeszy PAP i informacji UM w Bielsku-Białej.

Fot. A. Kasprzykowski.

do góry