Nawigacja

Aktualności

III ogólnopolska konferencja naukowa „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956“ – Jaworzno, 15 czerwca 2018

W programie wykłady historyków Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

  • III ogólnopolska konferencja naukowa „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956“.
    III ogólnopolska konferencja naukowa „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956“.
  • Wincenty Pyka w Muzeum Miasta Jaworzna.
    Wincenty Pyka w Muzeum Miasta Jaworzna.

15 czerwca 2018 r., o godz. 9.00, w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie (ul. Inwalidów wojennych 2, Osiedle Stałe) odbyła się III ogólnopolska konferencja naukowa „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956“. W programie wykłady historyków Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Program:

9.00-9.30 – otwarcie konferencji

9.30-9.45 – Adrian Rams (Muzeum Miasta Jaworzna), Ucieczki więźniów obozu Neu-Dachs i pomoc dla więźniów ze strony lokalnej społeczności

9.45-10.00 – dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Centralny Obóz Pracy Jaworzno w systemie obozów pracy na terenie województwa śląskiego i krakowskiego

10.00-10.15dr hab. prof. UKSW Adam Dziurok (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Prośby o zwolnienie z Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie 1945-1946

10.15-10.30dr Sebastian Rosenbaum (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach), Więźniowie obozu pracy w Świętochłowicach-Zgodzie w strukturach COP Jaworzno (od listopada 1945 r.) Studium prozopograficzne

10.30-11.00 - dyskusja i przerwa kawowa

11.00-11.15 – dr Dariusz Węgrzyn (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach), Trudna droga do domu. COP Jaworzno jako etap powrotu aresztowanych przez NKWD w 1945 r. i deportowanych do ZSRR mieszkańców województwa śląskiego

11.15-11.30 – dr hab. Ewa Michna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Obóz w Jaworznie w narracjach członków łemkowskiej wspólnoty pamięci

11.30-11.45 – dr hab. Bogusław Kopka prof. WSH (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu), Obóz jaworznicki w latach 50. XX w.

11.45-12.00 – Adrian Rams (Muzeum Miasta Jaworzna), Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956 jako miejsce pamięci

12.00-12.20 – dyskusja i przerwa kawowa

12.20-13.00 – spotkanie ze świadkami historii – byłymi młodocianymi więźniami politycznymi – Wincentym Pyką i Longinem Rosickim

 

Konferencja została zorganizowana w ramach zadania pt. Organizacja obchodów 75. rocznicy utworzenia Obozu dwóch totalitaryzmów w Jaworznie dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci.

do góry