Nawigacja

Aktualności

Promocja książki ks. prof. Józefa Mareckiego i dr. Rafała Łatki „Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów" – Katowice, 25 kwietnia 2018

W dyskusji na temat książki wzięli udział jej autorzy ks. prof. Józef Marecki i dr Rafał Łatka oraz znany historyk i publicysta „Gościa Niedzielnego“ dr Andrzej Grajewski.

25 kwietnia w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. H. Sławika, przy ul. św. Jana 10 odbyła się promocja książki ks. prof. Józefa Mareckiego i dr. Rafała Łatki pt. „Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów“. Publikacja jest syntetycznym ujęciem dziejów Kościoła katolickiego w PRL, które ma trafić do szerokiego grona odbiorców (także zagranicznych). W dyskusji na temat książki wzięli udział jej autorzy ks. prof. Józef Marecki i dr Rafał Łatka oraz znany historyk i publicysta ƒ„Gościa Niedzielnego“ dr Andrzej Grajewski.

Dla władz komunistycznych najważniejsze było nie dobro obywateli, lecz wprowadzanie idei ateistycznych, tzw. świeckiego państwa i walka z Kościołem katolickim oraz innymi związkami wyznaniowymi. Dążyły do całkowitego podporządkowania sobie hierarchii kościelnej i uzależnienia jej działań od decyzji władz partyjno-państwowych. To leninowsko-marksistowska partia kreowała politykę wyznaniową państwa i rościła sobie prawo do decydowania o sumieniach i życiu religijnym obywateli.

Niniejsza publikacja ma ukazać trudną drogę Kościoła katolickiego w kształtowaniu tożsamości narodu, jego wpływ na odzyskanie wolności i budowanie przyszłości na polskiej ziemi w drugiej połowie XX w.

Publikacja ukazała się w ramach centralnego projektu badawczego „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

 
 
 

 

do góry