Nawigacja

Aktualności

Wyjazd Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej do Świętochłowic, 22 marca 2018

22 marca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej. Komisja działa w ramach Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Oddziale IPN w Katowicach. Pierwszym odwiedzonym przez komisję miejscem w Świętochłowicach było Muzeum Powstań Śląskich. Członkowie komisji zwiedzili MPŚ, obejrzeli film dokumentalny na temat Powstań Śląskich. Halina Bieda, dyrektor placówki przedstawiła historię oraz dokonania muzeum, a także zaprezentowała plany dotyczące działalności instytucji.  Następnie komisja odwiedziła cmentarz parafialny w Świętochłowicach–Lipinach, spoczywają na nim Powstańcy Śląscy, polegli w latach 1919–1921. Kwatera została częściowo wyremontowana przez władze samorządowe dzięki wsparciu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto wybudowano Ścianę Pamięci, a okoliczny teren wokół został wybrukowany. Z cmentarza udano się pod pomnik Powstańca Śląskiego. Ostatnim punktem programu była wizyta w Szkole Podstawowej nr 19 im. Bolesława Chrobrego, w której odbyło się spotkanie z młodzieżą opiekującą się grobami na cmentarzu w Świętochłowicach–Lipinach. Podczas spotkania Barbara Adamczyk, przewodnicząca komisji przybliżyła uczniom zagadnienie opieki nad miejscami pamięci narodowej

do góry