Nawigacja

Aktualności

IV Posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach – Katowice, 14 grudnia 2017

Podczas posiedzenia nastąpiło wręczenie odznaczenia Złotego Kordelasa Leśnika Polskiego, otrzymali je: dr Andrzej Sznajder, dr Andrzej Drogoń, Stanisław Brzeźniak, Stanisław Płatek oraz Piotr Morta.

14 grudnia 2017 r.  odbyło się IV posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach. Spotkanie rozpoczął dr Andrzej Drogoń, przewodniczący Komitetu. W krótkim wystąpieniu poinformował o nawiązaniu współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Następnie głos zabrał dr Andrzej Sznajder – Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach. Zrelacjonował działalność pionów Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz Poszukiwań i Identyfikacji w roku 2017. Szerzej mówił na temat pomnika poświęconego Tragedii Górnośląskiej, który ma stanąć w przyszłym roku nieopodal gmachu Muzeum Śląskiego. Jego wypowiedzi towarzyszyły slajdy ukazujące wizualizację upamiętnienia.
Następnie głos zabrał Wiesław Kucharski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. W swoim wystąpieniu zaznaczył otwartość na współpracę zarówno z katowickim IPN jak i Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Po tym przemówieniu obszary współpracy szczegółowo scharakteryzował Przewodniczący Komitetu, po czym nastąpiło wręczenie odznaczenia Złotego Kordelasa Leśnika Polskiego. Otrzymali je dr Andrzej Sznajder, dr Andrzej Drogoń oraz członkowie Komitetu: Stanisław Brzeźniak (prezes Niezłomnych i Niepokornych Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych 1956-1989 RP), Stanisław Płatek (członek Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16 grudnia 1981 r. w Katowicach) oraz Piotr Morta z Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Wrocławiu (członek Niezłomnych i Niepokornych Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych 1956-1989 RP). Osoby wyróżnione to działacze opozycji antykomunistycznej w latach 1956-1989 obecnie aktywni na w różnych obszarach, działający w organizacjach społecznych, gospodarczych, państwowych, naukowych i szkolnictwie wyższym. Szczególna ich aktywność jest zauważalna w Komitetach Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Bardzo często inicjują i wspierają swoim zaangażowaniem realizację projektów, które prowadzą do upamiętnienia wydarzeń historycznych.  W powyższym zakresie ściśle współpracują szczególnie z obecnym kierownictwem Lasów Państwowych.
Następnie  Jan Kwaśniewicz, sekretarz Komitetu przedstawił prezentację pt. „Wybrane miejsca pamięci narodowej z obszarów leśnych województwa śląskiego”. Po omówieniu aspektu prawnego pojęcia „miejsce pamięci narodowej” przedstawił wybrane miejsca z terenu województwa.
Po zakończeniu I części spotkania uczestnicy udali się pod KWK Wujek, gdzie pod Pomnikiem- Krzyżem Górników Kopalni „Wujek” Komitet złożył kwiaty i zapalił znicze. Po oddaniu hołdu poległym górnikom członkowie Komitetu mieli możliwość zwiedzania ekspozycji Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, po którym oprowadził  Stanisław Płatek, jeden z przywódców strajku w Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w 1981 roku.

 

 

 

do góry