Nawigacja

Aktualności

Panel dyskusyjny „Symbolika religijna na śląskich drukach ulotnych w XIX i XX wieku” – Katowice, 31 maja 2017

31 maja (środa) 2017 r. w sali Rady WydziałuTeologicznego  Uniwersytetu Śląskiego odbył się panel dyskusyjny „Symbolika religijna na śląskich drukach ulotnych w XIX i XX wieku”, zorganizowany we współpracy Wydziału Teologicznego UŚ z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. 

We współczesnym świecie media stają się jednym z istotnych elementów nie tylko kontrolujących władzę, ale również kreujących rzeczywistość społeczną. Jednym z narzędzi medialnych wykorzystywanych w świecie komunikacji są skromne w formie i treści małe formy wydawnicze tzw. druki ulotne: ulotki, druczki, broszury, foldery, transparenty, plakaty służące celom propagandowym bądź informacyjnym, przeznaczonym do szybkiego i masowego rozpowszechniania. Ta forma komunikacja znana jest od wieków, szczególnie często stosowana była w czasach nowożytnych, począwszy od wynalezienia druku. Dzisiejsza  dyskusja  panelowowa odbyła się w gronie: specjalistów, historyków, bibliotekoznawców, politologów, socjologów i teologów. Była to dyskusja na temat ulotek przede wszystkim o treści religijnej lub posługujących się symboliką religijną przy osiąganiu innych celów – propagandowych i informacyjnych. Uczestnicy zajęli się  zjawiskiem druku ulotnego i jego funkcji na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. Organizatorzy przewidują druk przygotowywanych (ale nie wygłoszonych) referatów w osobnej publikacji, łącznie z materiałem ilustracyjnym (Aneks), która wejdzie do serii pt. „Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku”.

W dyskusji udział wzięli:

  • dr Tomasz Gałwiaczek (IPN Wrocław)
  • dr Renata Hołda (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
  • Joanna Kałuska (Muzeum Historii Katowic)Elwira Mitera-Dąbrowska (PWSZ Oświęcim)
  • prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Katowice)
  • Małgorzata Mehlich (Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach)
  • Marcin Mroziński (IPN Katowice)
  • Wojciech Rotarski (Częstochowa)
  • dr Wojciech Schäffer (Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach)
  • Joanna Tofilska (Muzeum Historii Katowic)

Prowadzenie dyskusji: ks. prof.  Jerzy Myszor.

do góry