Nawigacja

Aktualności

Akta Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Pracy w Katowicach przekazane przez panią Jolantę Biesok

Akta Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Pracy w Katowicach z lat 1945–1946 w liczbie 13 j.a. (0,1 mb) przekazała w dniu 3 XI 2016 r. do zasobu Archiwum IPN O/Katowice Pani Jolanta Biesok, wnuczka Pawła Ścierskiego, znanego przedwojennego działacza Stronnictwa Pracy. Po zawieszeniu działalności SP akta ukrył ojciec Pani Biesok, również Paweł, aby nie wpadły w ręce funkcjonariuszy UB.

Akta zawierają m.in. korespondencję władz Zarządu Wojewódzkiego SP w sprawach organizacyjnych, informacje na temat przygotowań do Zjazdu Wojewódzkiego, materiały dotyczące działalności Zarządów Powiatowych i Kół Stronnictwa Pracy na terenie województwa, pisma z 23 VII 1946 r. adresowane do Prezesa SP Karola Popiela, Prezydium Krajowej Rady Narodowej i premiera Rządu Jedności Narodowej w związku z zawieszeniem działalności Stronnictwa Pracy, korespondencję z urzędami, organizacjami politycznymi i społecznymi działającymi na terenie województwa, rozliczenia finansowe, ogłoszenia, plakaty, ulotki propagandowe, informacje o szykanach i utrudnieniach w działalności ze strony Urzędów Bezpieczeństwa.

 

Skan 1: Pismo Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Pracy w Katowicach do Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy z prośbą o zezwolenie na wydawanie dziennika „Polonia” (IPN Ka 884/1)

Skan 2: Pismo Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Pracy w Katowicach z 23 VII 1946 r. informujące Prezydium Krajowej Rady Narodowej o zgodzie na zawieszenie działalności SP (IPN Ka 884/1)

Skan 3: Odpis protokołu z zebrania Koła Stronnictwa Pracy w Halembie, jakie miało miejsce 10 III 1946 r. (IPN Ka 884/2)

Skan 4: Pismo skierowane przez PUBP w Pszczynie do mieszkańca Orzesza, 20 III 1946 r. (IPN Ka 884/2)

Skany 5–6: Korespondencja z Zarządem Miejskim Katowic w sprawie zasad rozwieszania plakatów informacyjnych (IPN Ka 884/2)

Skany 7–8: Pismo przedstawicieli Zarządów Kół Stronnictwa Pracy woj. śląsko-dąbrowskiego z 23 VII 1946 r. do Prezesa Karola Popiela dot. zawieszenia działalności SP (IPN Ka 884/9)

do góry