Nawigacja

Aktualności

Zmarł Bogusław Choina (1950–2016)

W poniedziałek, 30 maja 2016 r., po długiej i ciężkiej chorobie odszedł Bogusław Choina, zasłużony długoletni działacz śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Urodził się 20 czerwca 1950 r. w Krakowie.

W niezależną działalność zaangażował się w 1968 r., zostając uczestnikiem Duszpasterstwa Akademickiego w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Od września 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, nast. Komisji Zakładowej związku w Instytucie Onkologii w Gliwicach. W latach 1980–1981 wchodził w skład Komisji „Solidarności” ds. Miasta Gliwice/Delegatury MKR-Komitet Założycielski Jastrzębie w Gliwicach, w 1981 r. jako delegat uczestniczył w I i II Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od października 1981 r. do wprowadzenia stanu wojennego pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w Gliwicach. W latach 1981­–1985 należał do KPN. Po wprowadzeniu stanu wojennego był redaktorem pierwszego numeru „Biuletynu II Garnituru Gliwickiej Delegatury NSZZ «Solidarność»”. Zatrzymany 17 grudnia 1981 r., został następnie aresztowany, osadzony w Areszcie Śledczym w Bytomiu, zaś 11 stycznia 1982 r. skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Gliwicach na 2 lata pozbawienia wolności. 25 lutego 1982 r. w wyniku rewizji Sąd Najwyższy podwyższył wyrok do 5 lat. W kwietniu 1983 r. został zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. W latach 1989–1991 był członkiem Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego. W latach 1990–1994 sprawował mandat radnego Miasta Gliwice. W latach 1991–1993 jako poseł zasiadał w Sejmie RP.

W roku 2007 Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

do góry