Nawigacja

Aktualności

Uroczyste odsłonięcie grobu wojennego powstańca śląskiego Ludwika Pisarka – Orzesze, 16 lutego 2024

16 lutego 2024 r. na cmentarzu parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Orzeszu Woszczycach odbyła się uroczystość zorganizowana staraniem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Urzędu Miasta Orzesze na okoliczność poświęcenia wyremontowanego nakładem IPN grobu wojennego śp. Ludwika Pisarka zasłużonego działacza okresu powstań śląskich oraz plebiscytu.

W wydarzeniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Orzesze Mirosław Blaski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła ks. Jerzy Kiecka, reprezentant Wojewody Śląskiego Adam Pazera, radny Rady Miejskiej Krzysztof Giel, sołtys sołectwa Woszczyce Monika Pilar, przedstawiciel Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego IPN w Katowicach Dominik Grabis, dyrektor szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu Woszczycach Violetta Owczorz, pracownicy Urzędu Miasta Orzesze, mieszkańcy miasta. Uroczystość zaszczyli swą obecnością potomkowie śp. Ludwika Pisarka - Teresa Porwolik oraz Mariusz Porwolik.

Poczet sztandarowy wystawiła Szkoła Podstawowa nr 10 w Orzeszu Woszczycach. Wartę honorową przy pomniku nagrobnym zaciągnęli harcerze z 2 szczepu harcerskiego „Polana” w Orzeszu.

Po przywitaniu gości przez prowadzącą uroczystość Annę Binek-Zajdę z katowickiego OBUWiM z mową okolicznościową wystąpił burmistrz Mirosław Blaski, następnie ks. proboszcz Jerzy Kiecka dokonał aktu poświęcenia grobu. Na koniec złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

Ludwik Pisarek urodził się 3 lipca 1889 r. w Lipinach pow. Świętochłowice z ojca Franciszka i matki Magdaleny z domu Miketa. Po ukończeniu szkoły ludowej pracował w zakładach przemysłu ciężkiego zlokalizowanych na terenie Górnego Śląska. W wieku 16 lat wstąpił do Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia”, a później Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” gniazdo w Dębiu. W grudniu 1918 r. organizował z powodzeniem liczne wiece, na których wzywał do bojkotu wyborów do parlamentu Rzeszy. Uprawiał również szeroką akcję agitatorską jako członek Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, przyczynił się nadto do założenia 11 podfilii tej organizacji. Od 1919 r. sprawował funkcję komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej Okręg VIII Królówka. Niestrudzenie działał w zakresie organizacji przedsięwzięć propagandowych podczas akcji plebiscytowej. Uczestnik wszystkich trzech powstań śląskich. W trakcie międzywojnia aktywny działacz na niwie społecznej oraz kulturalno-oświatowej. Zamordowany przez Niemców dnia 3 września 1939 r.

Remont grobu został sfinansowany ze środków Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

do góry