Nawigacja

Aktualności

„PodCzas – Podcast IPN Katowice“ – Wzbudzić w dzieciach wiarę w lepsze jutro. Żydowskie domy dziecka w województwie śląskim po II wojnie światowej – 31 stycznia 2024

Zapraszamy na nowy odcinek podcastu na platformie Spotify

Ilu Żydów ocalało z Zagłady? Kto podjął się opieki nad żydowskimi dziećmi po wojnie? Gdzie lokowano sieroty żydowskie? Jaki program wobec dzieci żydowskich mieli polscy syjoniści? Jak przebiegał proces odbierania dzieci wojennym opiekunom? Poznaj historię dzieci żydowskich po II wojnie światowej!

Z dr Aleksandrą Namysło rozmawia Paweł Zawisza (OBBH IPN Katowice).

„PodCzas. Podcast IPN Katowice“ poświęcony jest historii Górnego Śląska w XX wieku. Rozmawiamy o postaciach i wydarzeniach z niełatwych i nieraz zagmatwanych dziejów tego regionu. Interesuje nas wielka historia i zwykła codzienność. Mówimy zarówno o zjawiskach znanych, jak i mało popularnych. Zawsze o takich, w których odbija się specyfika XX-wiecznej historii Górnego Śląska, Polski i Europy: totalitaryzmy, wojny, przemiany kulturowe i społeczne. Podcast to projekt Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pod patronatem wydawanego przez nas półrocznika popularnonaukowego „CzasyPismo“.

 

 

do góry